ROTSE III-d TELESKOBU 2008A DÖNEMİ (Ocak - Haziran) PROJE BİLGİLERİ


Proje Başvuru No: 2008-I (96)

Proje No: TUG-ROTSE.08.01
Proje Adı: SR ve MIRA türü yıldızların kısa ve uzun dönemli değişimleri.
Proje Yürütücüsü: Cahit Yeşilyaprak


Proje Başvuru No: 2008-I (97)

Proje No: TUG-ROTSE.08.02
Proje Adı: Yarı düzenli değişen yıldızların zonklama periyotlarının ve özelliklerinin belirlenmesi.
Proje Yürütücüsü: Cahit Yeşilyaprak


Proje Başvuru No: 2008-I (98)

Proje No: TUG-ROTSE.08.03
Proje Adı: Kataklismik değişenlerin uzun dönemli gözlemleri
Proje Yürütücüsü: Belinda Kalomeni


Proje Başvuru No: 2008-I (99)

Proje No: TUG-ROTSE.08.04
Proje Adı: Geçici X ve Gamma ışın kaynakları için TOO gözlemleri.
Proje Yürütücüsü: Ümit Kızıloğlu


Proje Başvuru No: 2008-I (100)

Proje No: TUG-ROTSE.08.05
Proje Adı: Bazı seçilmiş Be sistemlerinin uzun dönemli takibi.
Proje Yürütücüsü: Ümit Kızıloğlu


Proje Başvuru No: 2008-I (101)

Proje No: TUG-ROTSE.08.06
Proje Adı: SGR ve AXP kaynaklarının uzun dönemli takibi.
Proje Yürütücüsü: Ümit Kızıloğlu


Proje Başvuru No: 2008-I (102)

Proje No: TUG-ROTSE.08.07
Proje Adı: Seçilmiş yarıdüzenli değişen yıldızların zonklama özellikleri.
Proje Yürütücüsü: Zeki Aslan


Proje Başvuru No: 2008-I (103)

Proje No: TUG-ROTSE.08.08
Proje Adı: Uzun dönemli bazı örten çiftlerin gözlemi.
Proje Yürütücüsü: Varol Keskin


Proje Başvuru No: 2008-I (104)

Proje No: TUG-ROTSE.08.09
Proje Adı: Bazı yeni uzun dönemli yıldızların gözlemi.
Proje Yürütücüsü: Varol Keskin


Proje Başvuru No: 2008-I (105)

Proje No: TUG-ROTSE.08.10
Proje Adı: Yakın çift yıldızların evrimi.
Proje Yürütücüsü: Kadri Yakut


Proje Başvuru No: 2008-I (106)

Proje No: TUG-ROTSE.08.11
Proje Adı: Seçilen yakın çift yıldızların ışık değişimleri.
Proje Yürütücüsü: Kadri Yakut


Proje Başvuru No: 2008-I (107)

Proje No: TUG-ROTSE.08.12
Proje Adı: İkili yıldız evriminin Algol'lerle denenmesi.
Proje Yürütücüsü: Sinan K. Yerli


Proje Başvuru No: 2008-I (109)

Proje No: TUG-ROTSE.08.13
Proje Adı: Açık kümelerde değişen yıldızlar.
Proje Yürütücüsü: Ahmet İskender