ROTSE III-d TELESKOBU 2010A DÖNEMİ (Ocak - Haziran) PROJE BİLGİLERİ


Proje Başvuru No: 2010-I (149)

Proje No: TUG-ROTSE.10.01
Proje Adı: Açıkk Kümelerde Değişen Yıldızlar
Proje Yürütücüsü: Ahmet İskender


Proje Başvuru No: 2010-I (150)

Proje No: TUG-ROTSE.10.02
Proje Adı: Yarı Düzewnli Değişen Yıldızların Zonklama Periyotlarının ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Cahit Yeşilyaprak


Proje Başvuru No: 2010-I (151)

Proje No: TUG-ROTSE.10.03
Proje Adı: SR ve Mira Türü Yıldızların Kısa ve Uzun Dönemli Değişimleri
Proje Yürütücüsü: Cahit Yeşilyaprak


Proje Başvuru No: 2010-I (152)

Proje No: TUG-ROTSE.10.04
Proje Adı: Geçici X ve Gamma Işın Kaynakları İçin TOO gözlemleri
Proje Yürütücüsü: Ümit Kızıloğlu


Proje Başvuru No: 2010-I (154)

Proje No: TUG-ROTSE.10.05
Proje Adı: Bazı Seçilmiş Be Sistemlerinin Uzun Dönemli Takibi
Proje Yürütücüsü: Ümit Kızıloğlu


Proje Başvuru No: 2010-I (155)

Proje No: TUG-ROTSE.10.06
Proje Adı: SGR ve AXP Kaynaklarının Uzun Dönemli Takibi
Proje Yürütücüsü: Ümit Kızıloğlu


Proje Başvuru No: 2010-I (156)

Proje No: TUG-ROTSE.10.07
Proje Adı: Nova Fırsat Gözlemleri
Proje Yürütücüsü: Şölen Balman


Proje Başvuru No: 2010-I (158)

Proje No: TUG-ROTSE.09.08
Proje Adı: İkili Yıldız Evriminin Algol'lerle Denenmesi
Proje Yürütücüsü: Sinan Kaan Yerli


Proje Başvuru No: 2010-I (159)

Proje No: TUG-ROTSE.10.09
Proje Adı: Manyetik Kataklismik Yıldızlar
Proje Yürütücüsü: Belinda Kalomeni