ROTSE III-d TELESKOBU 2011B DÖNEMİ (Temmuz - Aralık) GÖZLEM PROJELERİ


Proje Başvuru No: 2011-II (204)

Proje No: TUG-ROTSE.11.11
Proje Adı: Yeni keşfedilen çift yıldız GSC 4019 3345'in eksen dönmesinin incelenmesi.
Proje Yürütücüsü: Volkan BAKIŞ


Proje Başvuru No: 2011-II (205)

Proje No: TUG-ROTSE.11.12
Proje Adı: SR ve MIRA türü yıldızların kısa ve uzun dönemli değişimleri.
Proje Yürütücüsü: Cahit YEŞİLYAPRAK


Proje Başvuru No: 2011-II (206)

Proje No: TUG-ROTSE.11.13
Proje Adı: Yarı düzenli değişen yıldızların zonklama periyotlarının ve özelliklerinin belirlenmesi.
Proje Yürütücüsü: Cahit YEŞİLYAPRAK


Proje Başvuru No: 2011-II (207)

Proje No: TUG-ROTSE.11.14
Proje Adı: Açık kümelerde değişen yıldızlar.
Proje Yürütücüsü: Cahit YEŞİLYAPRAK


Proje Başvuru No: 2011-II (208)

Proje No: TUG-ROTSE.11.15
Proje Adı: Geçici X ve Gamma ışın kaynakları için FIRSAT gözlemleri.
Proje Yürütücüsü: Ümit KIZILOĞLU


Proje Başvuru No: 2011-II (209)

Proje No: TUG-ROTSE.11.16
Proje Adı: Manyetik kataklismik yıldızlar.
Proje Yürütücüsü: Belinda KALOMENİ


Proje Başvuru No: 2011-II (211)

Proje No: TUG-ROTSE.11.17
Proje Adı: Bazı seçilmiş Be sistemlerinin uzun dönemli takibi.
Proje Yürütücüsü: Ümit KIZILOĞLU


Proje Başvuru No: 2011-II (212)

Proje No: TUG-ROTSE.11.18
Proje Adı: SGR ve AXP kaynaklarının uzun dönemli takibi.
Proje Yürütücüsü: Ümit KIZILOĞLU