RTT150 TELESKOBU 2013B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI      
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor    
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık  Proje No Başv. No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                                          
1 KFU 198 IKI KFU KFU KFU
2 KFU 198 IKI KFU KFU KFU 11ARTT150-116 Muhittin ŞAHAN DEFPOS ile NGC7000 ve NGC1499 gezegenimsi bulutsularının hız ve parlaklık haritalarının hazırlanması - Preparing velocity and brightness map of the planetary nebulae NGC7000 and NGC1499.
3 KFU 405 IKI KFU KFU KFU 11ARTT150-129 Şölen BALMAN Amanyetic kataclismic değişkenlerde madde propagasyonu - Matter propagation at amagnetic cataclismic variables.
4 KFU 405 IKI KFU 272 KFU 11ARTT150-130 Murat HÜDAVERDİ Küme gökadalarının optik davranışları ve yoğun plazma ortamındaki davranışları - Optical behaviour and motion in dense plasma medium of cluster galaxies.
5 KFU 405 IKI KFU 272 KFU 11BRTT150-198 Cafer IBANOĞLU Oymak üyesi büyük kütleli yıldızların tayfsal incelenmesi - Spectroscopic observations of massive binares in associations.
6 KFU 274 IKI KFU 272 KFU 12ARTT150-255 Volkan BAKIŞ Cma OB1 yıldız oluşum bölgesinin kinematik ve evrimsel incelemesi - Kinematical and evolutionary study of star forming region Cma OB1.
7 413 274 273 KFU 272 KFU 12ARTT150-264 Elif BEKLEN Fermi/GBM tarafından izlenen toplanma diskli x-ışını çift yıldızları: Optik ve x-ışın bağlantısı - Accreting x-ray binaries monitoring by Fermi/GBM:The optical and x-ray connection.
8 413 274 264 KFU 264 KFU 12ARTT150-267 Sinan Kaan YERLİ Süpernova kalıntıları içinde kaçan O-B yıldızlarının incelenmesi - A study of runaway O-B stars in süpernova remnants.
9 345 267 129 KFU IKI KFU 12ARTT150-272 Ahmet DEVLEN Yarı düzenli değişen yıldızların tayf analizi - Spectroscopic analysis of semiregular variable stars. 
10 345 267 129 130 IKI KFU 12ARTT150-273 Hasan ESENOĞLU Nova zarf gözlemleri - Observing nova envelopes.
11 408 264 129 130 IKI KFU 12ARTT150-274 Faruk SOYDUGAN Çift yıldızlarda açısal momentum ve yörünge evrimi:Seçilen bazı örten çiftlerin mutlak parametrelerinin belirlenmesi - Angular momentum and orbital evolution of binary stars: Determination of absolute parameters of some selected binaries.
12 408 KFU 486 345 IKI KFU 12BRTT150-345 Mesut YILMAZ TUG ötegezegen araştırma programı: G türü devler etrafında gezegen aranması - TUG planet search program: Search for planets around G type giants.
13 406 KFU 486 345 IKI KFU 12BRTT150-353 Aysun AKYÜZ NGC3184 sarmal galaksisinde belirlenen süpernova kalıntılarının tayf gözlemi - Spectroscopic observatons of supernova remnant in the spiral galaxy NGC3184.
14 406 KFU 486 499 IKI KFU 13ARTT150-405 Hasan Ali DAL UV Ceti türü yıldızlarda gözlenen manyetik lupların ölçek yüksekliğinin ve flare parlaması sırasında oluşan negatif hidrojen iyonunun belirlenmesi - Determining negative hydrogen ion during flare activity and scale height of the magnetic loops observed in UV Ceti type stars.
15 414 KFU 486 499 IKI 489 13ARTT150-406 Fehmi EKMEKÇİ Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması - Searching diffused (environmental) material on chromospherically active binaries.
16 414 KFU 486 416 IKI 489 13ARTT150-407 Ömer Lütfü DEĞİRMENCİ Açık yıldız küme üyesi örten çift sistemlerin tayfsal gözlemleri - Spectral observations of eclipsed binaries in open clusters.
17 412 KFU 486 416 IKI 489 13ARTT150-408 Melike AFŞAR Gökadadaki seçilmiş kırmızı dev yıldızların kimyasal analizi - Chemical compositions of the selected red giants in the galaxy.
18 412 KFU 486 KFU IKI 488 13ARTT150-412 Zeynep BOZKURT Seçilmiş Post-AGB yıldızlarının kimyasal bolluk analizi - Chemical abundance analysis of the selected Post-AGB stars.
19 KFU KFU 489 KFU IKI 497,488 13ARTT150-413 Birol GÜROL Bazı oEA türü örten değişen yıldızların fotometrik ve tayfsal incelemesi - Photometric and spectroscopic study some oEA type eclipsed binaries.
20 KFU KFU 489 KFU 479 497,488 13ARTT150-414 Birol GÜROL Erken tayf türünden bazı yıldızların yüzey yapılarının incelenmesi - Study of surface structures some early type stars.
21 KFU KFU 116 KFU 407 255 13ARTT150-416 Varol KESKİN Coude Echelle tayfçekeri ile iyodin hücresi kullanarak seçilen bazı yıldızların ek bileşenlerinin araştırılması - Searching additional components of selected stars using iodine cell within Coude Echelle spectrograph.
22 KFU KFU 116 KFU 407 255 09ARTT150-463 Ahmet ERDEM Değmeye yakın çift yıldızlar - Near contact binary stars.
23 KFU KFU KFU KFU 407 255 13BRTT150-479 479* İrek HAMİTOĞLU Seçilen asteroitlerin gözlemleri - Gaia öncesi ve sırasında - Observation of selected asteroids - Before and during GAIA.
24 KFU 479 KFU KFU TZ 255 13BRTT150-480 (FG) 480* İrek HAMİTOĞLU X-Işın Kaynağı Nova Aql X-1’in Optik izlemesi - Optical follow-up X-ray source Nova Aql X-1.
25 KFU 416 KFU KFU 479 255 13BRTT150-486 486* Hicran BAKIŞ Algol'lerde disk yapılarının 2 ve 3-Boyutlu görüntüleme tekniği ile incelenmesi - Study of Algols' disk structure using 2 and 3-Dimensional imaging technique.
26 KFU 416 KFU KFU 463 264 13BRTT150-488 488* Nilda OKLAY What will happen to the sungrazing comet C/2012 S1 (ISON)? - Güneş'e yaklaşan C/2012 S1 (ISON) kuyrukluyıldızına ne olacak?
27 KFU 273 KFU KFU 463 353 13BRTT150-489 489* Zeki EKER Ca H and K line observations of some bright chromospherically active stars
28 KFU IKI KFU KFU 463 353 13BRTT150-497 497* Sinan ALİŞ Radyo ışınımı ile keşfedilmiş iki galaksi kümesinin etkileşmelerinin doğrulanması - Confirmation of the interaction of the two galaxy clusters discovered by radio emission. 
29 KFU IKI KFU KFU KFU 488 13BRTT150-499 499* Birol GÜROL Seçilen bazı kimyasal "peculiar" yıldızların Doppler görüntülerinin elde edilmesi - Obtain the Doppler images of some selected chemical peculiar stars. 
30 KFU IKI KFU KFU KFU 488
31 KFU IKI KFU 488 FG Fırsat Gözlemi
TZ Teknik Zaman
* Yeni Proje