RTT150 TELESKOBU 2015B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor    
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                
1 IKI 499 IKI KFU KFU KFU 12ARTT150-264 858 TFOSC B,V,R Elif BEKLEN Fermi/GBM tarafından izlenen toplanma diskli x-ışını çift yıldızları: Optik ve x-ışın bağlantısı.
2 IKI 499 IKI KFU KFU KFU   Accreting x-ray binaries monitoring by Fermi/GBM:The optical and x-ray connection.
3 IKI 718 IKI 718 KFU KFU 13BRTT150-499 865 COUDE - Birol GÜROL Seçilen bazı kimyasal "peculiar" yıldızların Doppler görüntülerinin elde edilmesi.
4 IKI 718 IKI 718 KFU KFU Obtain the Doppler images of some selected chemical peculiar stars. 
5 IKI 731 718 726 KFU KFU 14BRTT150-660 846 COUDE-DEFPOS - Muhittin ŞAHAN DEFPOS tayfölçeri kullanılarak yıldız evrimlerinin sonunda yıldızlararası ortama yayılan seçilmiş bazı bulutsu ve gezegenimsi bulutsuların parlaklıklarının ve hızlarının belirlenmesi.
6 IKI 731 718 731 KFU KFU Determining brightness and velocities of some selected nebulae and planetary nebulae propagating interstellar medium at the end of stellar evolution using DEFPOS instrument.
7 IKI 864 718 731 KFU KFU 14BRTT150-664 852 TFOSC #12, #15 Fehmi EKMEKÇİ Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması.
8 IKI 726 718 872 KFU KFU A survey of the extended matter around cromospherically active binary systems.
9 IKI 726 859 854 KFU KFU 14BRTT150-667 861 TFOSC #9-14 Hasan Ali DAL Zonklayan bileşenli Kepler örten çiftlerinin tayfsal gözlemleri.
10 IKI 859 869 664 KFU KFU   Spectroscopic observations of Kepler eclipsing binaries with pulsating component.
11 IKI 726 869 664 KFU KFU 14BRTT150-670 (FG) 868 TFOSC B,V,R / #15 Hasan ESENOĞLU Yeni Patlayacak Novaların Fırsat Gözlemi.
12 IKI 726 842 664 857 718 ToO observations of new nova outbursts.
13 IKI 664 842 IKI 857 718 14BRTT150-678 844 TFOSC #9 Orkun ÖZDARCAN Yeni Keşfedilen Uzun Dönemli Kromosferik Aktif Yıldızların Tayfsal Gözlemleri.
14 IKI 664 735 IKI 731 264   Spectroscopic observations of the newly discovered chromospherically active stars with long period.
15 718 KFU 735 IKI 731 264 15ARTT150-718 850 COUDE-I2 - Mesut YILMAZ Potansiyel Ötegezegen Adayların Hassas Dikine Hız Ölçümleri.
16 718 KFU 735 IKI 264 872   Precise Radial Velocity Measurements of Potential Exoplanet Candidates
17 KFU KFU 854 IKI 264 678 15ARTT150-726 870 TFOSC #3-7, #9-14 Volkan BAKIŞ ASAS Kataloğundaki İkiz Çift Yıldızların Tayfsal İncelenmesi. 
18 KFU KFU 864 IKI 854 678 Spectroscopic Study of Twins in ASAS Catalogue.
19 KFU KFU 864 IKI 718 678 15ARTT150-731 851 TFOSC #3-7, #9-14 Mesut YILMAZ Uzun Dönemli Ayrık ve Yarı-ayrık Örten Çift Sistemlerin Dikine Hız Ölçümleri.
20 KFU KFU 864 IKI 718 678 Radial Velocity Measurements of Detached and Semi-Detached Long Period Eclipsing Binaries.
21 KFU KFU 857 IKI 862 678 15ARTT150-735 866 TFOSC #3-7, #9-14 Birol GÜROL Bazı Örten Değişen Sistemlerin Dikine Hız Eğrilerinin Elde Edilmesi ve Tayf Türlerinin Belirlenmesi.
22 KFU KFU 667 IKI 862 660 Obtaining Radial Velocity Curves And Determining Spectral Types of Some Eclipsing Binaries.
23 KFU KFU 667 IKI 862 660 15BRTT150-842 842* TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması 
24 KFU KFU 667 IKI 862 660 Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
25 856 KFU KFU KFU TZ 660 15BRTT150-853 853* COUDE - H. Volkan ŞENAVCI V889 Her yıldızının yüzey parlaklık dağılımı analizi
26 856 KFU KFU KFU 726 660 Surface brightness variation analysis of V889 Her
27 853 KFU KFU KFU 726 660 15BRTT150-854 854* TFOSC u',g',r',i',z', #9-14 İrek HAMİTOĞLU İkinci Planck Katalogundan büyük kütleli galaksi kümelerin optik tanımlaması.
28 853 IKI KFU KFU 726 TZ Optical identification of massive galaxy clusters from Second Planck Catalogue.
29 853 IKI KFU KFU 726 854 15BRTT150-856 856* TFOSC #9 Sacit ÖZDEMİR Kepler Uydusu Görüş Alanındaki Bazı W UMa Örten Sistemlerin Dikine Hız Eğrilerinin Elde Edilmesi
30 TZ IKI KFU KFU 726 872 Determining Radial Velocity Curves of Some W UMa Eclipsing Binaries in the Field of View of Kepler Spacecraft
31 TZ IKI KFU 872 15BRTT150-857 857* TFOSC #3-7, #9-14, #15 Aykut ÖZDÖNMEZ Galaktik Novaların Yıldızlararası Kızarma Ölçümleri
Interstellar Reddening Measurements of Galactic Novae
15BRTT150-859 859* Hızlı ANDOR R Hasan Ali DAL UV Ceti Türü Yıldızlarda Gözlenen Manyetik Lupların Ölçek Yüksekliğinin ve Flare Parlaması Sırasında Oluşan Negatif Hidrojen İyonu'nun Belirlenmesi
Determining negative hydrogen ion during flare activity and scale height of the magnetic loops observed in UV Ceti type stars.
15BRTT150-862 862* COUDE - Esin SOYDUGAN roAp yıldızlarında dönme ve manyetik alanın zonklama üzerine etkileri
Rotation and magnetic field effects on pulsating of roAp stars
15BRTT150-864 864* TFOSC V, R Talat SAYGAÇ Wavelets ve Hurst analizleri ile RW UMi'nin ışık eğrisinde flickering analizi
Analysis of the flickering in the visual light curve of RW UMi with wavelets and Hurst analysis
15BRTT150-869 869* TFOSC B,V,R, #15  Ebru AKTEKİN ÇALIŞKAN Küme İçi Gaz ve Galaksilerin Etkileşimi
Mutual Interactions of galaxies and the intracluster medium
15BRTT150-872 872* TFOSC U,B,V,R,I Süleyman KAYNAR RTT150 teleskobu ile bazı derin alan gök cisimlerinin gözlenmesi
u',g',r',i',z' Observations of some deep field objects with RTT150 telescope.
OII, OIII, Ha, SII
FG Fırsat Gözlemi
TZ Teknik Zaman
* Yeni Proje
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., SII Dar Band Filtreler
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17      Şebekeler
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre