T100 TELESKOBU 2015A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı
1 648 657 378 696 10CT100-95 (FG) 752 SI CCD U,B,V,R,I,r',i',z'  Eda SONBAŞ Follow-up observations of Gamma-Ray Burst (GRB) afterglows using T100
2 648 657 TZ 696 12CT100-378 758 SI CCD R  Özgür BAŞTÜRK Öte gezegen geçişi kaynaklı ışık değişimlerinin yüksek duyarlılıklı ölçümü
3 378 657 TZ 696 12CT100-388 739 SI CCD R,I  Ersin GÖĞÜŞ Öte gezegen barındıran yıldızlar çevresinde çoklu gezegen sistemlerinin araştırılması
4 TZ TZ TZ TZ 13AT100-432 (FG) 748 SI CCD B,V,R,I  Tolga GUVER X ve Gama ışın uydularınce bir aktivite sebebiyle yeni keşfedilecek kaynakların T100 ile ilk optik gözlemlerinin yapılması ve T60 ile takip gözlemleri
5 521 464 378 TZ 13BT100-464 764 SI CCD U,B,V,R  Zeki EKER Rotational Properties of (832) Karin Young Family of Asteroids
6 521 464 648 696 13CT100-521 772 SI CCD U,B,V,R,I  Birol GÜROL Bazı Beta Lyrae türü sistemlerin fotometrik incelenmesi
7 657 464 648 696 13CT100-523 767 SI CCD V,R  Faruk SOYDUGAN Ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik analizleri
8 657 464 537 537 13CT100-537 768 SI CCD V,R  Ahmet ERDEM Ötegezegenlerin Işık Ölçümü
9 756 378 537 657 14AT100-612 (FG) 750 SI CCD B,V,R,I  Tolga GUVER Galaktik süreksiz düşük kütleli X-ışın çiftlerinin herhangi bir dalgaboyunda tespit edilecek patlamalarının takip gözlemleri
10 756 755 537 648 14BT100-631 754 SI CCD C,V  İlham NASIROĞLU Seçilmiş Bazı Örten Yakın Çift Yıldız Sistemlerinde Gezegen Araştırılması
11 378 755 657 648 14BT100-646 (FG) 759 SI CCD U,B,V,R  Zeki EKER GAIA Güneş Sistemi Fırsat Gözlemleri -T100 
12 648 755 378 654   14BT100-648 760 SI CCD U,B,V,R  Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
13 521 755 648 654 14BT100-654 745 SI CCD C,V,R  Dicle ZENGİN ÇAMURDAN Manyetik Kataklismik Değişen Yıldızların Optik Gözlemleri ile Toplanma Sürecinin İncelenmesi
14 738 648 378 523 14BT100-657 763 SI CCD B,V,R,I  Kadri YAKUT Küme Üyesi Etkileşen Çift Sistemler
15 738 648 654 523 14CT100-696 747 SI CCD B,V,R,I,C,OII,CaII K,SII,Ha,g'  Murat KOÇAK Derin gök cisimlerinin mozaik tekniği ile T100 teleskobunda gözlenmesi.
16 738 378 523 523 15AT100-738 738* SI CCD U,B,V,R,I  Tansel AK Seçilmiş Açık Kümelerin CCD UBVRI Gözlemleri – II 
17 738 388 523 738 15AT100-755 755* SI CCD u',g',r',i',z', CaII K  Şeyma ÇALIŞKAN Metalce Fakir Yıldızlar için Metal Bolluğu Tayininde T100 ile CaII K filtresinin Etkililiğinin Araştırılması 
18 TZ TZ TZ 738 15AT100-756 756* SI CCD U,B,V,R,I  Orhan GÜNEŞ Czernik 19, King 17, Lynga 14 ve NGC 6613 Açık Yıldız Kümelerinin Fotometrik Gözlemlerinin Yapılması 
19 378 766 631 738 15AT100-766 766* SI CCD C  Hasan ESENOĞLU Yeni keşfedilen J1730+6248 kataklismik değişenin zaman çözümlü gözlemleri
20 654 766 631 738
21 654 766 388 696
22 654 631 523 523 FG Fırsat Gözlemi
23 696 631 696 631
24 537 631 378 631 TZ Teknik Zaman
25 378 657 756 523
26 378 657 756 657 * Yeni Proje
27 464 657 523 537
28 378 657 523 537 C Clear Filtre
29   378 657 657
30   464 388 657 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
31 464 TZ
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
 
   Yeniay OII, CaII K, SII, Ha Dar Band Filtreler
   İlk/son dördün
 
     Dolunay