T100 TELESKOBU 2015B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı
1 692 TZ 378 831 10CT100-95 (FG) 832 SI CCD U,B,V,R,I,r',i',z' Eda SONBAŞ Follow-up observations of Gamma-Ray Burst (GRB) afterglows using T100
2 692 464 825 476 12CT100-378 830 SI CCD R Özgür BAŞTÜRK Öte gezegen geçişi kaynaklı ışık değişimlerinin yüksek duyarlılıklı ölçümü
3 692 464 825 476 13BT100-464 828 SI CCD U,B,V,R Zeki EKER Rotational Properties of (832) Karin Young Family of Asteroids
4 692 464 378 476 13BT100-476 822 SI CCD B,V,R,I Hasan Ali DAL Aktif Çiftlerde Manyetik Aktivite Davranışı
5 692 464 464 537 13CT100-523 815 SI CCD V,R Faruk SOYDUGAN Ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik analizleri
6 692 648 537 476 13CT100-537 826 SI CCD V,R Ahmet ERDEM Ötegezegenlerin Işık Ölçümü
7 692 378 523 476 14BT100-631 818 SI CCD C,V İlham NASIROĞLU Seçilmiş Bazı Örten Yakın Çift Yıldız Sistemlerinde Gezegen Araştırılması
8 692 523 523 476 14BT100-646 (FG) 820 SI CCD U,B,V,R Zeki EKER GAIA Güneş Sistemi Fırsat Gözlemleri -T100 
9 692 523 692 696   14BT100-648 821 SI CCD U,B,V,R Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
10 654 378 648 378 14BT100-654 819 SI CCD C,V,R Dicle ZENGİN ÇAMURDAN Manyetik Kataklismik Değişen Yıldızların Optik Gözlemleri ile Toplanma Sürecinin İncelenmesi
11 654 648 537 692 14CT100-692 829 SI CCD U,B,V,R,I Volkan BAKIŞ ASAS Kataloğundaki İkiz Çift Yıldızların Fotomaetrik İncelenmesi.
12 378 537 631 831 14CT100-696 834 SI CCD B,V,R,I,C,OII,CaII K,SII,Ha,g' Murat KOÇAK Derin gök cisimlerinin mozaik tekniği ile T100 teleskobunda gözlenmesi.
13 696 692 631 692 15AT100-738 814 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş Açık Kümelerin CCD UBVRI Gözlemleri – II 
14 523 692 523 378 15AT100-766 833 SI CCD C Hasan ESENOĞLU Yeni keşfedilen J1730+6248 kataklismik değişenin zaman çözümlü gözlemleri
15 631 631 738 738 15BT100-831 831* SI CCD R Yunus ŞENDAĞ Geçiş Zamanı Değişimleri ile Ötegezegenlerin Saptanması için HAT-P-5 Yıldızının Işık Ölçümü
16 631 631 738 537 15BT100-825 825* SI CCD V,R Orhan ERECE Seçilmiş potansiyel tehlikeli asteroidlerin hassas astrometrik ve fotometrik gözlemleri ile dönme ve dolanma dinamiklerinin incelenmesi
17 738 738 738 537
18 738 738 537 537
19 738 738 696 825
20 738 738 696 537 FG Fırsat Gözlemi
21 523 523 537 825
22 766 464 648 378 TZ Teknik Zaman
23 766 464 537 738
24 766 378 648 738 * Yeni Proje
25 766 464 523 648
26 831 476 TZ 378 C "Clear" Filtre
27 476 476 692 378  
28 476 537 692 648 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
29 692 476 831 648
30 692 476 692 378 u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
31 378 692
OII, CaII K, SII, Ha Dar Band Filtreler
 
   Yeniay
   İlk/son dördün
 
     Dolunay