T100 TELESKOBU 2015C DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
EKİM KASIM ARALIK OCAK Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı
1 692 537 523 TZ 10CT100-95 (FG) 914 SI CCD U,B,V,R,I,r',i',z' Eda SONBAŞ Follow-up observations of Gamma-Ray Burst (GRB) afterglows using T100
2 692 537 918 TZ 12CT100-378 917 SI CCD R Özgür BAŞTÜRK Öte gezegen geçişi kaynaklı ışık değişimlerinin yüksek duyarlılıklı ölçümü
3 692 916 378 916 12CT100-388 893 SI CCD R,I  Ersin GÖĞÜŞ Öte gezegen barındıran yıldızlar çevresinde çoklu gezegen sistemlerinin araştırılması
4 378 916 692 378 13AT100-432 (FG) 903 SI CCD B,V,R,I  Tolga GUVER X ve Gama ışın uydularınce bir aktivite sebebiyle yeni keşfedilecek kaynakların T100 ile ilk optik gözlemlerinin yapılması ve T60 ile takip gözlemleri
5 692 378 692 916 13BT100-464 912 SI CCD U,B,V,R Zeki EKER Rotational Properties of (832) Karin Young Family of Asteroids
6 692 918 692 916 13CT100-523 908 SI CCD V,R Faruk SOYDUGAN Ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik analizleri
7 378 918 692 464 13CT100-537 913 SI CCD V,R Ahmet ERDEM Ötegezegenlerin Işık Ölçümü
8 378 692 916 464 14AT100-612 (FG) 904 SI CCD B,V,R,I  Tolga GUVER Galaktik süreksiz düşük kütleli X-ışın çiftlerinin herhangi bir dalgaboyunda tespit edilecek patlamalarının takip gözlemleri
9 738 825 916 648   14BT100-631 902 SI CCD C,V İlham NASIROĞLU Seçilmiş Bazı Örten Yakın Çift Yıldız Sistemlerinde Gezegen Araştırılması
10 738 915 388 648 14BT100-646 (FG) 910 SI CCD U,B,V,R Zeki EKER GAIA Güneş Sistemi Fırsat Gözlemleri -T100 
11 738 915 388 648 14BT100-648 909 SI CCD U,B,V,R Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
12 378 915 648 825 14CT100-692 911 SI CCD U,B,V,R,I Volkan BAKIŞ ASAS Kataloğundaki İkiz Çift Yıldızların Fotomaetrik İncelenmesi.
13 378 915 738 738 14CT100-696 899 SI CCD B,V,R,I,C,OII,CaII K,SII,Ha,g' Murat KOÇAK Derin gök cisimlerinin mozaik tekniği ile T100 teleskobunda gözlenmesi.
14 916 738 738 738 15AT100-738 896 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş Açık Kümelerin CCD UBVRI Gözlemleri – II 
15 916 523 464 696 15BT100-825 906 SI CCD V,R Orhan ERECE Seçilmiş potansiyel tehlikeli asteroidlerin hassas astrometrik ve fotometrik gözlemleri ile dönme ve dolanma dinamiklerinin incelenmesi
16 916 523 523 631 15CT100-900 900* SI CCD U,B,V,R,I Murat KOÇAK DATE_OBS bilgisinin iyileştirilmesine yönelik donanım ve yazılım geliştirilmesi
17 631 388 738 537 15CT100-905 905* SI CCD U,B,V,R,I Metin ALTAN Gam Cas Yıldızının Fotometrik ve Spektral Değişkenliğindeki Korelasyonun İncelenmesi
18 918 692 378 537 15CT100-915 915* SI CCD V,R Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri
19 918 916 537 696 15CT100-916 916* SI CCD U,B,V,R,I Kadri YAKUT Seçilen x-ışın çift sistemlerinin çok renk ışık ölçümü
20 537 916 918 523 15CT100-918 918* SI CCD U,B,V,R,I Belinda KALOMENİ Üçüncü Cisime Sahip Seçilen Ortak Zarf Evresi Sonrası Çift Yıldız Sistemleri
21 905 631 918 537
22 905 378 537 537
23 905 537 692 900
24 692 TZ 900 900 FG Fırsat Gözlemi
25 692 TZ 900 TZ
26 TZ 692 692 TZ TZ Teknik Zaman
27 TZ 692 692 523  
28 378 692 916 918 * Yeni Proje
29 378 918 916 918
30 378 378 916 918 C "Clear" Filtre
31 692 TZ 523
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
 
   Yeniay u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
   İlk/son dördün OII, CaII K, SII, Ha Dar Band Filtreler
 
     Dolunay