T100 TELESKOBU 2017A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü   Gözlem Projesi Başlığı
1 1024 631 1175 915 10CT100-95 (FG) 1156 SI CCD U,B,V,R,I,r',i',z'  Eda SONBAŞ Follow-up observations of Gamma-Ray Burst (GRB) afterglows using T100.
2 915 1024 997 1024 14BT100-631 1151 SI CCD C,V İlham NASIROĞLU Seçilmiş Bazı Örten Yakın Çift Yıldız Sistemlerinde Gezegen Araştırılması
3 1175 1105 1024 915 14BT100-648 1168 SI CCD U,B,V,R Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family.
4 1175 1105 915 1024 15CT100-915 1176 SI CCD V,R Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri.
5 1175 1175 915 1175 16AT100-970 1149 SI CCD B,V,R,I Esin SİPAHİ Açık Yıldız Kümelerindeki Sefeid Değişenlerin Fotometrik Olarak İncelenmesi.
6 TZ 1175 1105 1175 16AT100-997 1170 SI CCD R Özgür BAŞTÜRK WASP-37b ötegezegeni ve KPS-TF3-663 adayının geçiş gözlemleri.
7 997 1027 997 915 16BT100-1015 (FG) 1158 SI CCD U,B,V,R,I Hüsne DERELİ BEGUE  Blazarlar'daki Gama-ışın parlamalarının optik bölgede Fırsat Gözlemleri
8 997 915 TZ 915 16BT100-1024 1147 SI CCD V,R Oğuz ÖZTÜRK Yıldız-Gezegen Sistemleri: Model ve Analiz
9 TZ 997 1105 1024 16BT100-1027 1164 SI CCD U,B,V,R,I Samet OK Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Çok Renk Işık Ölçümü
10 1103 1103 1105 TZ 16CT100-1103 1173 SI CCD U,B,V,R,I Varol KESKİN Yeni Bulunan Bazı Örten Değişenlerin İlk Çokrenk Işıkölçümü
11 1024 1103 970 TZ   16CT100-1105 1177 SI CCD U,B,V,R,I Damla GÜMÜŞ Açık Yıldız Kümesinde Ötegezegen Geçiş Gözlemleri
12 1024 1105 970 TZ 17AT100-1154 1154* SI CCD U,B,V,R,I Tolga GÜVER Markarian 421 blazarı’nın T100 ve NuSTAR ile eşzamanlı takip gözlemleri
13 1105 1105 TZ TZ 17AT100-1157 1157* SI CCD R,I M. De PASQUALE Kütleçekimsel dalgaların elektromanyetik karşılığı olarak Kilonova’lar 
14 1105 970 1103 1024 17AT100-1160 1160* SI CCD u',g',r', CaII K Şeyma ÇALIŞKAN Metalce Aşırı Fakir Yıldızlar için Metal Bolluğu Tayin Yöntemi: Dev Yıldızlar
15 1175 970 1103 1175 17AT100-1174 1174* SI CCD U,B,V,R,I,C A. Talat SAYGAÇ RW UMi alanında bir keşifin doğrulanması.
16 1175 970 1024 1175 17AT100-1175 1175* SI CCD B,V,R,I,OII,SII,Ha,u',g',r',i',z' Tuba İKİZ Spitzer'den Seçilmiş Aktif Galaktik Çekirdeklerin Uzun Dönemli Çok Band Fotometrisi
17 1024 1154 648 1160  
18 1105 1024 648 1160
19 1105 1024 1157 1103
20 1027 1175 1027 1103 FG Fırsat Gözlemi
21 1154 997 1027 1175    
22 1154 1154 1105 648 TZ Teknik Zaman
23 1024 1024 631 648    
24 631 1105 1160 648 * Yeni Proje
25 997 631 1160 648  
26 1175 997 1160 1175 C "Clear" Filtre
27 1160 1160 997 1174
28 970 1160 970 1174 NDX.X "Neutral Density" Filtresi
29   1160 915 1175      
30 631 631 997 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
31 1024 1024
    u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri  
OII, CaII K, SII, Ha Dar Band Filtreler
   Yeniay
     İlk/son dördün
 
     Dolunay