T100 TELESKOBU 2019A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ (Ek Başvurular ile Güncellenmiş)
 
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS  Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü  Gözlem Projesi Başlığı
1 1310 1474 1474 1419 13AT100-423 1479 SI CCD U,B,V,R  Metin ALTAN Kataklismik değişen olarak tanımlanan “SDSS J074716.79+424849.0” ın fotometrik gözlemleri
2 1396 1474 915 1419 14BT100-648 1462 SI CCD U,B,V,R Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
3 1396 1474 915 1474 14CT100-701 1480 SI CCD C  Metin ALTAN IW And Kataklismik Değişen Yıldızının Wavelet Analizine Yönelik Kısa Poz Süreli Fotometrik Gözlemleri
4 1396 1346 1474 1300 15CT100-915 1465 SI CCD V,R Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri
5 1396 1300 1471 423 17AT100-1157 (FG) 1483 SI CCD R,I M. De Pasquale Kütleçekimsel dalgaların elektromanyetik karşılığı olarak Kilonova’lar 
6 1469 1300 648 648 18AT100-1300 1459 SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
7 1469 TZ 648 1334 18AT100-1310 1473 SI CCD B,V,R,I Anatoliy IVANTSOV PHA yörüngelerinin Dünya ile olan yakın karşılaşmalarında analizi
8 1469 TZ 648 1334 18BT100-1333 1487 SI CCD C,V,R İlham NASIROĞLU Kısa Periyotlu Örten Çift Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile 3. Cisim Araştırılması
9 1474 648 701 1310 18BT100-1334 1455 SI CCD V,R Oğuz ÖZTÜRK Seçilen ötegezegenlerin beklenen yörünge dönemi kısalmalarının incelemesi
10 915 1346 1334 1333 18BT100-1346 1472 SI CCD R,g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK Potansiyel ötegezegen adaylarının geçiş ışık ölçüm gözlemleri
11 1334 1346 1333 1471 18CT100-1396 1452 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş açık kümelerin CCD UBVRI gözlemleri - III
12 915 1474 1300 TZ 18CT100-1419 1457 SI CCD B,V,R,I Derya SÜRGİT Seçilmiş Algol türü çift sistemlerin fotometrik analizi
13 1474 1346 1300 1474 19AT100-1469 1469* SI CCD V,R Ozan GÜZEL NGC 1778 ve NGC 2281 açık kümelerinin fotometrik analizi
14 1300 1471 1300 1419 19AT100-1471 1471* SI CCD C,V,R,I,g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK Zamanlama yöntemiyle ötegezegen keşfi
15 1300 1300 1300 1419 19AT100-1474 1474* SI CCD B,V,R,I,g',r',i',z' Mesut YILMAZ TESS ötegezegen adaylarının geçiş gözlemleri ile fotometrik takibi
16 1300 1474 1300 1471 19AT100-1482 1482* SI CCD U,B,V,R,I Yücel KILIÇ TUG-H18 Yer’e Yakın Asteroitlerin mutlak parlaklık taraması
17 1482 1300 1334 1471 19AT100-1486 1486* SI CCD B,V,R,I Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
18 1346 1486 1486 1482 19AT100-1488 (FG) 1488* SI CCD B,V,R Aykut ÖZDÖNMEZ Nova patlamalarının fırsat gözlemleri
19 1346 915 1471 1482
20 1482 915 1471 1334            
21 1486 915 1486 1334 TOPLAM:  18 Proje (12 Devam,  6 Yeni)
22 1486 1486 TZ 915
23 701 1486 915 1474 FG Fırsat Gözlemi
24 1482 1482 1334 915
25 1346 1482 915 1333 TZ Teknik Zaman
26 1469 701 1333 423  
27 1469 1482 1471 1419 * Yeni Proje
28 1333 1482 1486 1310
29 1333 1419 1474 C "Clear" Filtre
30 1471 1419 1310
31 423 1471 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
  u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
   Yeniay OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
   İlk/son dördün
   Dolunay