IV. RTT150-SRG Genişletilmiş İşbirliği Çalıştayı

Değerli Araştırmacılar,

Bildiğiniz gibi, Spektrum Röntgen Gama (SRG) X-ışın gözlemevi, 13 Temmuz 2019 tarihinde yörüngeye fırlatılmıştır. Gözlemevinin fırlatılması ile RTT150 teleskobunun bundan sonraki gözlem stratejisi ve gözlem zamanı paylaşımı, 22 Aralık 2014 tarihinde TÜBİTAK, IKI ve KFU arasında imzalanan protokol çerçevesinde belirlenmiştir. Daha önce SRG-RTT150 işbirliği konusunda, 19 Kasım 2011 (I. Çalıştay), 16 Ocak 2014 (II. Çalıştay) ve 8-9 Mayıs 2018 (III. Çalıştay) tarihlerinde TUG tarafından gerçekleştirilen ulusal çalıştayların devamı niteliğinde bir çalıştayın, 25 – 27 Ekim 2019 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisi seminer salonunda (Antalya) gerçekleştirilmesi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.

İlgili yönetim kurulu kararınca çalıştayın, “IV. RTT150 - SRG Genişletilmiş İşbirliği Çalıştayı” adıyla düzenlenmesine ve Prof. Dr. Akif ESENDEMİR adına ithaf edilmesine karar verilmiştir.

Çalıştayın taslak programı aşağıda verilmiştir, bunun dışında ana gündemininin aşağıdaki maddelerden oluşması öngörülmüştür:

1- Çalıştaya katılacak Rus araştırmacılar ile SRG, ART-XC ve eROSITA’nın son durumu ve önümüzdeki sürecin işleyişi hakkında bilgilendirmeler.

2- RTT150 TFOSC/MOS cihazının yeteneklerinin tanıtılması.

3- TUG teleskopları gözlem zamanlarının daha verimli kullanılması amacıyla olası bilimsel işbirliği imkanlarının tartışılması.

4- Türk araştırmacıların ART - XC’den veriler geldikten sonra yapacağı gözlemler ve bilimsel çalışmaların prosedürü hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerin alınması.

Katılımcılar dilerlerse, RTT150 - SRG işbirliği ile ilgili bilimsel konularda kısa bildiriler sunabilecektir. Sunumlar TUG web sitesinde yayınlanacaktır. Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri TUG tarafından karşılanacaktır. 

Kısa bildiri sunmak isteyen araştırmacıların, programın netleşebilmesi için, 1 Ekim 2019 tarihine kadar tolga.guver@istanbul.edu.tr adresine özet bilgilerini göndermeleri gerekmektedir.

Çalıştay programına erişmek için tıklayınız.

Çalıştay Posteri

NOT:

Misafilerimizin konaklamaları Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisler Misafirhanesinde olacaktır.

Çalıştay, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri seminer salonunda gerçekleşecektir.

 

Son Güncelleme: 21/10/2019

Fotoğraflar

07.10.2019
-A +A