Gözlem Projesi Kapanışı

TUG teleskoplarında gözlem projesi yürüten araştırmacılar, proje gözlemlerini tamamlayıp çalışmalarını yayına (makale, tez, ulusal/uluslararası toplantı kitabı vb.) dönüştürdükten sonra TUG ile iletişime geçerek aktif projelerini kapatabilirler.

Bunun için yapılan yayın (ilgili TUG proje no, ADS/ArXiv adresi, yayın/tez başlığı gibi) hakkında bilgi verilen ve ilgili projenin kapanmasının talep edildiği bir e-postayı tug.bilgi@tubitak.gov.tr adresine göndermek yeterlidir. Bu şekilde proje "BAŞARILI" olarak kapanacaktır.

Elde edilen verilerin yetersizliği, beklenen sonuçların çıkmaması vb durumlarda yine aynı bilgilendirme yapıldıktan sonra proje "YAYINSIZ" olarak kapatılabilir.

Gözlem projelerinin yayına dönüştürülmesi aşamasında TUG Desteği'nin ifade edilmesini önemle hatırlatırız.

-A +A