ÖTEGEZEGENLER ve YAŞAM ÇALIŞTAYI 16-17 Haziran 2014, ÇOMÜ Fizik Bölümü

Ülkemizde ötegezegen ve astrobiyoloji çalışmalarının yoğunluk kazanması üzerine bu iki bağlantılı alanda ulaşılan güncel bilgi düzeyini gözden geçirecek bir çalıştay gerçekleştirmeyi planladık. Kısıtlı olanaklarla bu kez ulusal ve başlangıç düzeyinde planlanan bu çalıştayda alanda çalışan astrofizikçiler, biyologlar ve her iki alandan öğrenciler bir araya getirilmiş olacaktır. Biri 16 Haziran 2014 Pazartesi günü 17:30- 21:30 saatleri arasında ötegezegenler oturumu, diğeri ise 17 Haziran 2014 Salı günü 09:30- 12:30 saatleri arasında astrobiyoloji (evrende yaşam) oturumu olmak üzere iki oturumdan oluşacak olan çalıştaya tebliğli-tebliğsiz herkes kendi olanaklarıyla katılabilir. İsteyenlere Gözlemevinde iki gece kalma yeri ve ulaşım sağlanacaktır. 
 

Çalıştay düzenleme kurulu 

O. Demircan 
E. Budding 
M.E. Özel 
A. Erdem 
F. Soydugan 
E. Soydugan 
İ. Bulut 
G. Gündüz 
B. Gündüz 
C. Akı 

 

Not: Çalıştaya katılmak isteyenler şu bilgileri gönderin: 

 

-Unvan, ad, soyad: 

-Adres, e-posta, telefon: 

-Gözlemevinde kalma yeri istiyormusunuz?: 15 Haziran gecesi, 16 Haziran gecesi 

 

-- 
Prof. Dr. Osman DEMİRCAN 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Gözlemevi Müdürü 
Çanakkale 
http://caam.comu.edu.tr 
05335257571 

06.06.2014
-A +A