Büyük Çaplı Teleskoplar İçin Türkiye Coğrafyasında Yer Belirleme Çalıştayı - II

TUG, Kurullararası Ortak Çalıştayı'nda (29-31 Mart, 2013-Antalya), büyük teleskoplar için Türkiye'de uygun yerlerin belirlenmesi konulu tartışmaların üzerine İstanbul'da 11 Mayıs 2013 tarihlerinde toplanan bölüm/birim temsilcileri ve diğer katılımcılar, Türk astronomlarının geleceğe yönelik gözlemsel gereksinimlerini karşılayacak büyük teleskoplar için Türkiye coğrafyasındaki potansiyel yerlerin belirlenmesi konusunu tartışmış, bu amaçla bir çalışma grubu oluşturulmuş ve bir Sonuç Bildirgesi yayınlanmıştır. Daha sonra aşağıdaki adresten ulaşabileceğiniz bir internet sitesi hazırlanarak ön çalışmalar başlatılmıştır.

Türkiye'de Büyük Teleskoplar için Yer Belirleme Çalışmaları İnternet Sitesi

Bu çalışmaların yürütülmesi ve ileriye götürülmesi amacıyla TÜBİTAK destekli bir projenin hazırlıklarını yapmak ve çalışmaların geldiği aşamaları tartışmak üzere 2-3 Ağustos 2013 tarihlerinde TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içerisindeki Yönetim Binası'nda çalışma grubunun üyelerinin katıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir.

KATILIMCILAR

Tansel AK İstanbul Üniversitesi
Nazım AKSAKER, Çukurova Üniversitesi
Zeki ASLAN
Volkan BAKIŞ, Akdeniz Üniversitesi
Osman DEMİRCAN, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Zeki EKER, Akdeniz Üniversitesi
Serdar EVREN, Ege Üniversitesi
Kazım KABA, Çukurova Üniversitesi
Varol KESKİN, Ege Üniversitesi
İbrahim KÜÇÜK, Erciyes Üniversitesi
Tuncay ÖZDEMİR, İnönü Üniversitesi
Tuncay ÖZIŞIK, TUG
Dilek KOÇ SAN, Akdeniz Üniversitesi
Taner SAN, Akdeniz Üniversitesi
Selim O. SELAM, Ankara Üniversitesi
Sinan Kaan YERLİ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kutluay YÜCE, Türk Astronomi Derneği

Çalıştay Sonuç Raporu

 

Fotoğraflar

-A +A