Lisansüstü Echelle Tayf İndirgeme Çalıştayı - II

 

Değerli Astronom ve Astrofizikçiler,

İlk 5-11 Şubat 2010 tarihlerinde düzenlediğimiz "Lisansüstü Echelle Tayf İndirgeme Çalıştayı" ndan sonra bu yıl aynı çalıştayı devam ettirmek istiyoruz. Bu ve bundan sonra kış ortasında düzenli yapmayı planladığımız çalıştayları ülkemizdeki tayf çalışmalarının öncülerinden Prof. Dr. Cemal Aydın hocamızın onuruna düzenlemek istedik. Geçen yılki çalıştay konusu "echelle" tayflarının indirgemesiydi. Katılımcılar, "echelle" formatındaki ham tayfların indirgenmesi konusunda deneyim sahibi oldular. Bu dönemdeki çalıştayımızda indirgeme sonrası tayf verisinden dikine hız ölçümü, çizgi tanımlaması, model atmosfer ve kimyasal bolluk analizi gibi konularda uygulamalar yapılacaktır. Bu sebeple çalıştaya katılacakların ön indirgeme aşamasını özümsemiş adaylar olmasını bekliyoruz. Bundan böyle, kış çalıştaylarının, bir yıl temel düzey ön indirgeme, bir sonraki yıl ileri düzey tayf çalışmaları olarak devam ettirilmesi hedefimizdir. "Lisansüstü Echelle Tayf İndirgeme Çalıştayı - II" başlığı ile 13-19 Şubat 2011 tarihleri arasında TUG Bakırlıtepe Tesisleri'nde yapılacak olan çalıştayda gerek gözlemevimizin konaklama imkanları, gerekse alınacak eğitimin tam verimli ve kalıcı olması bakımından katılımcı sayısı ilkinde olduğu gibi sınırlı tutulacaktır.

Bu çalıştayın da ilki gibi başarılı geçmesini dilerim.

Prof. Dr. Zeki EKER
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü

 

Eğitmenler

Doç. Dr. Ömür ÇAKIRLI
Ege Üniversitesi, Fen Fak., Astronomi ve Uzay Bil. Böl.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi

Yard. Doç. Dr. Volkan BAKIŞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi., Fen-Ede. Fak., Fizik Böl.

Yard. Doç. Dr. Timur ŞAHİN
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fak., Uzay Bil. ve Tekn. Böl.

Dr. Ahmet DERVİŞOĞLU
Ege Üniversitesi, Fen Fak., Astronomi ve Uzay Bil. Böl.

 

Gerekli Yazılımlar

Lisanüstü "Echelle" Tayf İndirgeme Çalıştayı'na katılmadan önce dizüstü bilgisayarınıza kurmanız için tavsiye edeceğimiz işletim sistemi LINUX UBUNTU'dur. Bu işletim sistemi üzerine de, bu uyarlamada sorunsuz çalışan IRAF V2.14'ü kurmanızı öneririz.

Bilgisayarınızda ayrıca, XGTERM, DS9, SPECTREMOOGFDBinary ve KOREL yazılımları da gerekecektir.

 

Genel Bilgi:

Çalıştay TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Bakırlıtepe Tesisleri'nde gerçekleştirileceğinden katılımcı sayısı 10 civarında olacaktır. Katılımcıların seyahat ve konaklama masrafları TUG tarafından karşılanacaktır.

Katılımcıların 13 Şubat 2011 sabahı saat 10:00'dan önce TUG'un Antalya Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içindeki idari binasında bulunmaları gerekmektedir. Aynı gün TUG Bakırlıtepe tesislerine çıkılarak yerleşilecek ve katılımcılara uyum sağlamaları için zaman tanınacaktır. Antalya'ya dönüş için 19 Şubat 2011 günü öğle saatlerinde Bakırlıtepe'den hareket edilecektir. Çalıştay çerçevesindeki çalışmalar 13-19 Şubat 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Katılımcılardan eğer mümkünse Linux işletim sistemli (tercihen Ubuntu) bir dizüstü bilgisayar ile gelmeleri, gelmeden önce Çalıştay WEB Sayfası'ndan indirecekleri yazılımları bilgisayarlarına yüklemeleri beklenmektedir. Bu konu çalıştayda zaman kaybı olmaması bakımından önemlidir.

 

Katılımcılardan Beklentiler ve Öneriler:

1- Eğer mümkünse çalıştaya bir dizüstü bilgisayar ile gelinmeli ve "yazılımlar" gelmeden önce yüklenmiş olmalıdır.

2- Çalıştaya gelişmiş bir hesap makinesi getirilmelidir.

3- Katılımcılar çalıştaya mevsime uygun kıyafetle (kayakçı montu, bot, solopet vb. kar kıyafetleri) gelmelidirler. TUG'da Şubat ayında sıcaklıkların sıfırın çok altına düşebileceği gözönüne alınmalıdır.

4- Çalışma konusu veya başka bir konuda sunum yapmak isteyen katılımcılara program izin verdiği ölçüde imkan tanınacaktır.

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Zeki EKER
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Prof. Dr. Uğur CAMCI
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Doç. Dr. Tansel AK
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bil. Böl.

Doç. Dr. Ömür ÇAKIRLI
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bil. Böl.

Program

Çalıştay'da yoğun bir çalışma programı takip edilecektir. Derslere aşağıda verildiği gibi akşam saatlerinde ara verilse bile, eğiticiler tarafından verilen ek çalışmalarla geceleri de çalışmalar devam edecektir. Düzenleme kurulunun amacı, bu yoğun çalışma programı sonunda katılımcıların derslerde anlatılanları uygulayabilecek derecede öğrenerek kurumlarına dönmeleridir. Çalıştay'daki derslerin ilerleme durumuna göre bu programda değişiklikler yapılabilecek, arada spektroskopi ile ilgili başka konularda seminerler de verilecektir.

13 Şubat 2011

10:00  TUG'un Antalya Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Yönetim Binası önünden TUG Bakırlıtepe Tesisleri'ne hareket

12:00 TUG Bakırlıtepe Tesisleri'ne varış

13:00-14:30  Öğle Yemeği

14:30-16:00 TUG'un Tanıtımı

16:00-19:30 Dinlenme ve Uyum

19:30 Akşam Yemeği

 

14 Şubat 2011

10:00-11:00 "ECHELLE" tayflarının normalizasyonu - Hatırlatma

11:15-12:15 "ECHELLE" tayflarının normalizasyonu - Hatırlatma

12:15-14:00 Öğle Yemeği ve Dinlenme

14:00-19:30 "ECHELLE" tayflarının normalizasyonu - Hatırlatma

19:30 Akşam Yemeği

 

15 Şubat 2011

09:30-12:30 Ölçülen çizgi konumları yardımıyla dikine hız ölçümü, Çapraz ilişkilendirme yöntemi ile ölçülen dikine hızların kontrolü

12:30-14:00 Öğle Yemeği ve Dinlenme

14:30-19:30 Çapraz ilişkilendirmede örnek tayfların kullanımı-1, Çapraz ilişkilendirmede örnek tayfların kullanımı-2

19:30 Akşam Yemeği

 

16 Şubat 2011

 

09:30-12:30 Çift yıldızlarda tayfsal ayırma-1

12:30-14:00 Öğle Yemeği ve Dinlenme

14:00-19:30  Tayfsal ayırmada kullanılan FDBinary ve KOREL programları ile uygulama-1

19:30 Akşam Yemeği

 

17 Şubat 2011

 

09:30-12:30 Çift yıldızlarda tayfsal ayırma-2

12:30-14:00 Öğle Yemeği ve Dinlenme

14:00-19:30  Tayfsal ayırmada kullanılan FDBinary ve KOREL programları ile uygulama-2

19:30 Akşam Yemeği

 

18 Şubat 2011

 

09:30-12:30 Kimyasal bolluk analizine giriş, MOOG'da bolluk analizi, ATLAS9 yardımıyla örnek model atmosferlerin oluşturulması

12:30-14:00 Öğle Yemeği ve Dinlenme

14:00-19:30  MOOG'da bolluk analizi için kullanılacak çizgi listelerinin hazırlanması, MOOG yardımıyla eşdeğer genişliklerin bolluklara dönüştürülmesi, Sıcaklık çekim ivmesi ve mikrotürbülans hızlarının tayini

19:30 Akşam Yemeği

 

19 Şubat 2011

 

09:00-11:00 Çalıştay'ın Değerlendirilmesi

11:00 Antalya'ya Hareket

 

 
13 Şubat 2011 Cumartesi günü 17 kişiden oluşan grubun Bakırlıtepe'ye çıkmasıyla çalıştay başladı. Yoğun geçen bir ders/uygulama haftası sonrasında katılımcılar Bakırlıtepe ve Antalya'da aşağıdaki fotoğrafları paylaştılar...
 

 

Fotoğraflar

-A +A