YT40

YT40 TELESKOPU (2006 - 2008) 

 

 

 

TUG'un emektar T40 teleskobu Haziran 2006 döneminde Meade LX200GPS modeli, 40 cm açıklıklı robotik özellikleri olan bir teleskop ile değiştirilmiştir. OPTEC firmasından sağlanan ve Meade'nin standart ekvatoral kurgusuna (Wedge) göre çok daha başarılı olan "Ultra Wedge", yine aynı firmaya ait süzgeç tekerlek sistemi OPTEC IFW ve Apogee ALTA U47 CCD ile donatılan bu teleskopta çoğunlukla CCD ışıkölçümü gözlemleri yapılmaktadır. Teleskop, CCD kamera ve kubbenin dönüşü tamamen bilgisayar kontrolünde alt kattaki gözlem odasındangerçekleştirilmekte olup, şartlar uygun olduğunda (Radyolink bağlantısı, yardımcı personel vs) uzaktan gözlem de yapılabilmektedir. YT40 Teleskobu Mayıs 2008 tarihinde yerine T60 teleskobu kurulması için sökülmüştür.

 

YT40 Teleskobu El Kitabı: 

--> Meade Autostar + Apogee Alta U47 

--> MaxIm DL + Apogee Alta U47

 

YT40 - Genel Özellikler

Modeli:   Meade LX200GPS
Optik sınıfı:   Schmidt-Cassegrain
Ayna çapı:   409,6 mm
Odak uzaklığı:   4096 mm
Odak oranı:   f/10
Ayırma gücü:   0.28"
Odak ölçeği:   50"/mm
Arayıcı-I:   Meade 8x50 standart dürbün, alanı 5º
Arayıcı-II:   Takahashi FS-60C dürbün, Astrovid
 StellaCamII Video CCD, alanı 62'x46'
Kubbe:   ASH-DOME, "R" modeli
 14'6" (4.42 m) çaplı, 120 san/devir 

 

Apogee Alta U47 CCD Kamera
 

TUG YT40 teleskobunda kullanılan ST- 8E CCD'sinin yerini Mart 2007'de daha gelişmiş bir CCD olan Apogee ALTA U47 CCD'si almıştır. Bu CCD'ye bağlı OPTEC IFW modeli süzgeç değiştirme sistemi, yeni süzgeçler ve hızlı görüntü indirme özelliği ile birlikte YT40 teleskopunda gözlemler daha verimli hale gelmiştir.

Bessell süzgeçlerinin geçirgenlik eğrileri --> UBVRI 

Geniş Band renk süzgeçlerinin geçirgenlik eğrileri --> L, R, G, B 

ALTA U47 CCD teknik ayrıntı (İng.) --> Tıklayın.

 

Apogee ALTA U47 CCD Kamerasının Özellikleri

Modeli:   ALTA U47, geniş band, arkadan aydınlatmalı
Yonga tipi:   E2V CCD47-10
Formatı:   1024 x 1024 piksel
Piksel boyutu:   13 x 13 mikron
Yonga boyutu:   13.3 x 13.3 mm (177.2 mm2)
Kazanç (Gain):   1.5 e-/count
Gürültü (RMS):   11.5 e-
"Bias" seviyesi:   1521 (count)
Kara akım:   0.06 e-/pixel/sn
Kuyu derinliği:   100,000 e-
Dinamik aralık:   12-Bit (2 MHz) veya 16-bit (700 KHz)
Binning:   1x1 - 10x1024
Poz süresi:   20 ms - 183 dak.
Soğutma:   2 aşamalı, TE + Hava, ortamın 55 Cº altına kadar.
PC arabirimi:   USB 2.0
Transfer hızı:   2.5 sn (1024 x 1024 piksel)
Piksel Ölçeği:   0.66"/piksel (YT40 için)
Görüntü alanı:   11.3' x 11.3' (YT40 için)
Yazılım:   MaxIm DL/CCD 4.53
Süzgeç tekerleği:   OPTEC IFW, 50 mm çaplı 5 yuva
Süzgeçler:   Bessel UBVRI veya LRGB

 

-A +A