Akademik Kurul

Prof. Dr. Sacit ÖZDEMİR
(Başkan)

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi  

(sacit.ozdemir@tubitak.gov.tr)

   
Prof. Dr. Selçuk BİLİR
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
(sbilir@istanbul.edu.tr)
   
Prof. Dr. Kadri YAKUT Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
(kadri.yakut@ege.edu.tr)
 
Prof. Dr. Kazım Yavuz EKŞİ
İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü
(eksi@itu.edu.tr)
 
Doç. Dr. Taner TANRIVERDİ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
(ttanriverdi@ohu.edu.tr)
 
Doç. Dr. Hicran BAKIŞ Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 
(hicranbakis@akdeniz.edu.tr)
Doç. Dr. Hakan Volkan ŞENAVCI

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
(hvsenavci@ankara.edu.tr)

-A +A