Robotik T60 Teleskobu İle İlk GRB Gözlemi

-A +A

112T224 numaralı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında, Doç. Dr. Eda Sonbas, Doç. Dr. Tolga Güver, Prof. Dr. Ersin Göğüş ve TUG’dan Murat Dindar ve Murat Parmaksızoğlu’nun uzun süren uğraşları sonucu GCN/TAN sistemine direkt olarak bağlanarak test gözlemleri yapılan T60 teleskobu robotik olarak ilk gama-ışın patlaması (GRB 141225A) gözlemini yapmıştır (bkz. http://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/17240.gcn3). Kaynak patlama başladıktan 129 saniye sonra gözlemlenmeye başlanmıştır ki bu patlamayı tespit eden uydu da bulunan ultraviyole ve optik teleskopun kaynağa yönelmesinden yaklaşık 5 dakika daha erken bir evreyi kapsamaktadır. 0.6 m çaplı T60 teleskobu ile bu kadar erken evrede iki filtre (B ve R’de) ile gözlem yapılabilmesi bu olayların doğalarının anlaşılması için son derece önemli olduğu gibi, TUG’da yapılan robotik teleskop çalışmaları açısından da çok önemli bir başarıdır. Patlamanın T60 gözlemlerinden elde edilen örnek bir görüntü ve mukayase için arşiv DSS görüntüsü karşılaştırmalı olarak Şekilde gösterilmektedir.

31.12.2014