T100 Odak Düzlemi Aletleri

-A +A

T100 teleskobunun odak düzleminde ABD Spectral Instruments (SI) firmasının ürünü olan SI 1100 serisi, "Cryo-cooler" soğutmalı CCD kamera kullanılmaktadır. Bu kamera 2010 Mayıs ayında T100 teleskobuna takılarak testleri yapılmış ve 13 Mayıs 2010 gecesi ilk görüntü alınarak bilimsel gözlem projelerinde kullanılmaya hazır hale getirilmiştir. 

Bu kamera ile birlikte gelen "Shutter" duzeneği son zamanlarda verimsiz çalıştığı için Bonn firmasına özel olarak yaptırılan 80x80 mm perde tipi bir "shutter" ile 6 Mayıs 2012 tarihinde değiştirilmiştir. Bu yeni "shutter" ile 1 ms'ye kadar kısa poz süreleri yüksek doğrulukla (<300 mikrosaniye) kullanılabilmektedir.

SI 1100 CCD Kamerasının Özellikleri

Modeli:   SI 1100 Cryo, UV, AR, BI
Yonga tipi:   Fairchild 486 BI, 4 Okuma Kanalı
Formatı:   4096 x 4037 piksel
Piksel boyutu:   15 x 15 mikron
Yonga boyutu:   61.44 x 61.44 mm
Kazanç (Gain):   0.55 e-/ADU (100KHz, Ch:A)
Gürültü (RMS):   4.19 e- (100 kHz, Ch:A)
"Bias" seviyesi:   500 (count)
Kara akım:   0.0002 e-/pixel/sn
Kuyu derinliği:   142900 e-
Dinamik aralık:   16-Bit
Binning:   1x1, 2x2, 3x3, 4x4
Shutter:   Vincent CS90S1T0 (2010-2012 Mayıs)
 Bonn 80, Slit Type (2012 Mayıs - )
Poz süresi:   1 ms - 3600 sn
Soğutma:   Cryo-tiger, -100° C
PC arabirimi:   Gigabit F/O kart (PCI)
Transfer hızı:   45 sn (1x1), 13 sn (2x2)
Piksel ölçeği:   0.31"/piksel
Görüş alanı:   21.5' x 21.5'
Yazılım:   Maxim DL 5.12
Süzgeç tekerleği:   76x76 mm, 8'er yuvalı, 2 adet
Süzgeçler:   Bessel UBVRI, SDSS, Hα, Hβ, SII,
OII, CaII K, ND0.5, ND1.0, ND2.0

 

Autoguider CCD Kamerasının Özellikleri

Modeli:   SBIG ST-402M
Yonga tipi:   Kodak KAF-0402ME
Formatı:   765 x 510 piksel
Piksel boyutu:   9 x 9 mikron
Yonga boyutu:   6.9 x 4.3 mm
Kazanç (Gain):   1.5 e-/ADU
Kara akım:   1 e- /piksel/san. (0° C)
Kuyu derinliği:   100000 e-
Dinamik aralık:   16-Bit
Binning:   1x1, 2x2, 3x3
Shutter:  Elektromekanik
Poz süresi:   0.09 - 3600 sn
Soğutma:   Termoelektrik+Fan, -30° C
PC arabirimi:   USB 2.0
Transfer hızı:   1 sn (1x1)
Piksel ölçeği:   0.19"/piksel
Görüş alanı:   3.9' x 2.6'
Yazılım:   Maxim DL 5.12

 

SI CCD Test Raporu 

t100_ccd_report.pdf (6.3 MB)

 

SI CCD "Shutter" Gecikme Zamanı Testi

 

Özellikle astrometrik gözlemlerde önemli olan zaman hassasiyeti için TUG'da geliştirilen bir teknik ile T100 CCD'sinin "shutter" gecikme zamanı ölçümü yapılmıştır. Yüksek zaman doğruluğu elde edilmesi istenen her CCD için yapılması gereken bu ölçüm "Shutter Latency Measurement" adıyla bilinir. 7 Mart 2013 tarihinde yapılan bu test sonucunda T100 ile alınan CCD görüntülerinin başlık bilgilerindeki zaman bilgisi 1/100 sn mertebesinde yazılmaya başlanmıştır. "Shutter" mekanizmasının açılma anı ile FITS başlığına "DATE-OBS" satırında yazılan zamanın karşılaştırılmasına yönelik yapılan testlerde elde edilen doğruluğun 0.1 sn mertebesinde olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, örneğin 10:46:03.68 seklindeki zaman bilgisinin 10:46:03.7 şeklinde yorumlanması daha doğru olacaktır. Yine TUG'da geliştirilen bir başka metod ile bu veya başka CCD kameralar için "shutter" gecikme zamanı tespitleri 1/1000 sn duyarlılığında yapılabilecektir.

 

7 Mart 2013 tarihinden itibaren T100 görüntülerinde zaman 1/100 sn duyarlılıkta yazılıyor.

 

Asahi Bessell Süzgeçleri

 

U B V R I

 

SDSS Süzgeçleri

 

u' g' r' i' z'

 

Dar Band Süzgeçler

 

OII CaII K SII H-alpha

 

Nötral Yoğunluk Süzgeçleri

 

ND 0.5 ND 1.0 ND 2.0

 

Kuantum Etkinliği 

 

"Parlaklık-ADU" ve "Parlaklık-SNR" Grafikleri 

      


      


      


      
 

 

Sönümleme Katsayıları

 

T100 teleskobunda yürütülen 11BT100-180, 11BT100-184 ve 12BT100-324 numaralı projelerden elde edilen verilerin proje yürütücüleri Prof. Dr. Serap AK ve Prof. Dr. Tansel AK tarafından indirgenmesi sonucu elde edilen "T100 Sönümleme Katsayıları" ve "fringe" görüntüleri aşağıda yer almaktadır. T100 verileri ve bu sönümleme katsayıları ve/veya "fringe" görüntüleri kullanılarak yapılan yayınlarda "TUG'a Teşekkür" ile beraber yukarıda bahsi geçen projelerle birlikte yürütücülerine teşekkür edilmesini önemle hatırlatırız.

 

Bessel UBVRI Süzgeçleri İçin Ortalama Birinci (k') ve İkinci (k") Mertebe Sönümleme Katsayıları
 
Katsayı Ortalama Std. Hata Gözlem Gecesi
kU' +0.466 ±0.020 7
kB' +0.265 ±0.008 16
kV' +0.178 ±0.011 19
kR' +0.123 ±0.007 18
kI' +0.076 ±0.007 20
kU" -0.043 ±0.008 8
kB" -0.040 ±0.004 17
kV" -0.010 ±0.003 16
kR" -0.014 ±0.005 17
kI" -0.009 ±0.006 18

 

SDSS g', r', i' Süzgeçleri İçin Ortalama Birinci (k') ve İkinci (k") Mertebe Sönümleme Katsayıları
 
Katsayı Ortalama Std. Hata Gözlem Gecesi
kg' +0.191 ±0.017 10
kr' +0.131 ±0.011 10
ki' +0.102 ±0.015 9
kg" -0.022 ±0.005 12
kr" -0.011 ±0.007 12
ki" -0.017 ±0.010 10

 

"Teleskop + Bessel UBVRI + SI 1100 CCD Kamera" Birleşimi İçin Standart Johnson-Cousins UBVRI Fotometrik Sistemine Ortalama Dönüşüm Katsayıları
 
Katsayı Ortalama Std. Hata Gözlem Gecesi
εU +0.119 ±0.020 8
εB -0.002 ±0.015 19
εV -0.087 ±0.021 22
εR -0.123 ±0.025 21
εI +0.002 ±0.024 22
μ(U-B) +1.119 ±0.017 8
ψ(B-V) +1.144 ±0.007 20
ρ(V-R) +0.942 ±0.006 21
λ(R-I) +0.869 ±0.008 22
η(V-I) +0.901 ±0.006 22

 

"Teleskop + SDSS g', r', i' + SI 1100 CCD Kamera" Birleşimi İçin Standart Fotometrik Sisteme Ortalama Dönüşüm Katsayıları
 
Katsayı Ortalama Std. Hata Gözlem Gecesi
εg -0.044 ±0.026 11
εr -0.035 ±0.011 11
εi -0.015 ±0.025 9
μ(g-r) +1.014 ±0.012 14
ψ(r-i) +0.980 ±0.021 13

Sönümleme Katsayıları Grafikleri 

      


      


 

 

"Fringe Modeli" Görüntüsü 
(Bessel I Süzgeci) 

 
 
"Fringe Modeli" Görüntüsü 
(SDSS i' Süzgeci) 

 
 

 

Örnek SI 1100 CCD Görüntüsü 
(CCD Kontrolü: SI Image) 

 
 
Örnek SI 1100 CCD Görüntüsü 
(CCD Kontrolü: MaxIm DL) 

 
 

 

Örnek Autoguider Görüntüsü