RTT150 TELESKOBU 2022A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay      
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                
1 1563 / SRG KFU KFU KFU 1370 IKI 18BRTT150-1360 1931 TFOSC #9, #11 Timur ŞAHİN RV Tauri Türü Asimptotik Dev Kolu sonrası Dev/Superdev Yıldızların Tayfsal TakipGözlemleri - I: Dikine Hız Ölçümleri
2 SRG KFU KFU KFU SRG IKI Spectroscopic Follow up Observations of RV Tauri like Post-AGB stars -I: Radial Velocity Measurements
3 1923 KFU KFU KFU SRG IKI 18BRTT150-1370 1924 TFOSC #15 N. Filiz AK SRG/ART-XC Hazırlık için Kuazar Gözlemleri
4 IKI KFU KFU KFU SRG IKI B,V,R, I, Ha Quasar observations for SRG/ART-XC collaboration preparation
5 IKI KFU KFU KFU SRG IKI 19BRTT150-1562 1928 TFOSC Ha, Ha cont., SII, Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm ve Tayfölçüm Gözlemleri - MOS
6 IKI KFU KFU KFU SRG SRG  SII cont.,#15 Photometric and Spectroscopic Observations of Galactic Supernova Remnants
7 IKI SRG KFU KFU SRG SRG 19BRTT150-1563 1934 TFOSC #9 Evrim KIRAN Basık Yörüngeli Çift Sistemlerin Dikine Hız Ölçümleri 
8 IKI SRG KFU KFU KFU SRG   Radial velocity measurements of eccentric binary systems
9 KFU SRG KFU KFU KFU 1930 20ARTT150-1628 1932 TFOSC  Ha, #9 Gamal Edin HAMED Klasik Novaların Element Bollukları
10 KFU SRG KFU KFU KFU SRG Elemental abundances of classical novae
11 KFU 1930 KFU KFU KFU TZ 21ARTT150-1805 1926 TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 İrek HAMİTOĞLU SRG-TR: Tanımlaması Yapılmamış ART-XC Kaynaklarının Optik Bileşenlerinin Bulunması ve İncelenmesi
12 KFU SRG KFU KFU KFU TZ OII, OIII, Ha, Hb, He II,... SRG-TR: Discovery and Investigation of Optical Counterparts of Unidentified ART-XC Sources
13 KFU SRG KFU KFU KFU TZ 21ARTT150-1824 1929 TFOSC MOS, U,B,V,R, I, #9-11 İrek HAMİTOĞLU SRG-(TR+IKI): Tanımlaması Yapılmamış ART-XC Kaynaklarının Optik Bileşenlerinin Bulunması ve İncelenmesi
14 KFU 1628 KFU KFU TZ TZ OII, OIII, Ha, Hb, He II,... SRG-(TR+IKI): Discovery and Investigation of Optical Counterparts of Unidentified ART-XC Sources
15 KFU SRG KFU KFU TZ SRG 22ARTT150-1923 1923* TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması - 2
16 KFU IKI TZ IKI TZ KFU Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
17 KFU IKI 1628 IKI SRG KFU 22ARTT150-1925 1925* TFOSC C, #8, #14 Nazım AKSAKER Yeni Gezegenimsi Bulutsu Adaylarının Tayfsal Gözlemleri
18 1563 IKI 1930 IKI SRG KFU Spectral Observations of New Planetary Nebula Candidates
19 1563 IKI SRG IKI SRG KFU 22ARTT150-1927 1927* TFOSC #7-17, WP İrek HAMİTOĞLU SRG-TR: Tanımlaması Yapılmış ART-XC Kaynakların Optik Bileşenlerinin İncelenmesi
20 SRG IKI SRG IKI SRG KFU u',g',r',i',z', Ha, Ha cont. SRG-TR: Investigation of Optical Counterparts of Identified ART-XC Sources
21 SRG IKI 1925 IKI SRG KFU 22ARTT150-1930 1930* TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının terminal hız değişiminin araştırılması.
22 SRG IKI SRG SRG SRG KFU OII, OIII, Ha, Hb, He II The research of the terminal velocity changing of the hot component binary star winds
23 SRG SRG SRG 1628 SRG KFU                                  
24 1923 SRG SRG 1370 1562 KFU TOPLAM: 11 Proje (4 Yeni, 7 Devam)
25 1923 SRG SRG 1360 SRG KFU
26 SRG SRG SRG SRG SRG KFU SRG: 1805/1824/1927 no'lu projeler tarafından kullanılacak geceler.
27 SRG SRG 1360 SRG SRG KFU
28 SRG SRG 1930 SRG IKI KFU
29 1562 SRG SRG SRG IKI 1925
30 1360 SRG SRG 1628 IKI SRG
31 KFU SRG IKI 1562
IKI
FG Fırsat Gözlemi
TZ Teknik Zaman
MYZ Müdür Yetki Zamanı
* Yeni Proje
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha cont., SII        Dar Band Filtreler
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17 Şebekeler
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre
MOS Çoklu Nesne Maskesi
I2 İyodin Hücresi
DEFPOS Dual Etalon Fabry Perot Interferometer