RTT150 TELESKOBU 2022B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay      
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                
1 1805 KFU IKI 1824 -> KFU 1805 1974 18BRTT150-1370 1983 TFOSC #15 N. Filiz AK SRG/ART-XC Hazırlık için Kuazar Gözlemleri
2 1805 KFU IKI 1825 -> KFU 1805 1628 B,V,R, I, Ha Quasar observations for SRG/ART-XC collaboration preparation
3 1805 KFU IKI 1927 1805 1824 19BRTT150-1562 1971 TFOSC Ha, Ha cont., SII, Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm ve Tayfölçüm Gözlemleri - MOS
4 1805 KFU IKI 1927 1927 1824  SII cont.,#15, MOS Photometric and Spectroscopic Observations of Galactic Supernova Remnants
5 1805 KFU IKI 1927 1927 IKI 20ARTT150-1628 1982 TFOSC  Ha, #9 Gamal Edin HAMED Klasik Novaların Element Bollukları
6 1805 KFU IKI 1824 1824 IKI Elemental abundances of classical novae
7 KFU KFU 1930 TZ -> TR-SRG 1930 IKI 21ARTT150-1805 1976 TFOSC MOS, U,B,V,R, I, #9-11 İrek HAMİTOĞLU SRG-TR: Tanımlaması Yapılmamış ART-XC Kaynaklarının Optik Bileşenlerinin Bulunması ve İncelenmesi
8 KFU KFU 1930 TZ -> TR-SRG 1930 IKI OII, OIII, Ha, Hb, He II,... SRG-TR: Discovery and Investigation of Optical Counterparts of Unidentified ART-XC Sources
9 KFU KFU 1628 TZ -> KFU 1925 IKI 21ARTT150-1824 1977 TFOSC MOS, U,B,V,R, I, #9-11 İrek HAMİTOĞLU SRG-(TR+IKI): Tanımlaması Yapılmamış ART-XC Kaynaklarının Optik Bileşenlerinin Bulunması ve İncelenmesi
10 KFU KFU 1628 TZ -> KFU 1930 IKI OII, OIII, Ha, Hb, He II,... SRG-(TR+IKI): Discovery and Investigation of Optical Counterparts of Unidentified ART-XC Sources
11 KFU KFU 1974 KFU 1974 IKI 22ARTT150-1923 1980 TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması - 2
12 KFU KFU 1824 KFU 1562 IKI Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
13 KFU KFU 1824 KFU KFU 1805 22ARTT150-1925 1973 TFOSC C, #8, #14 Nazım AKSAKER Yeni Gezegenimsi Bulutsu Adaylarının Tayfsal Gözlemleri
14 1927 KFU KFU -> 1824/1927 KFU KFU 1805 Spectral Observations of New Planetary Nebula Candidates
15 1927 1925 KFU -> 1824/1927 KFU KFU 1805 22ARTT150-1927 1978 TFOSC #7-17, WP İrek HAMİTOĞLU SRG-TR: Tanımlaması Yapılmış ART-XC Kaynakların Optik Bileşenlerinin İncelenmesi
16 1927 1925 KFU -> 1824/1927 KFU KFU 1805 u',g',r',i',z', Ha, Ha cont. SRG-TR: Investigation of Optical Counterparts of Identified ART-XC Sources
17 1927 1824 KFU -> 1824/1927 KFU KFU 1927 22ARTT150-1930 1975 TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının terminal hız değişiminin araştırılması.
18 1927 1824 KFU KFU KFU 1927 OII, OIII, Ha, Hb, He II The research of the terminal velocity changing of the hot component binary star winds
19 IKI 1824 KFU KFU KFU 1927 22BRTT150-1974 1974* TFOSC Ha, Ha Cont., SII, OIII Hasan ESENOĞLU Genişleme Paralaksı ile Nova Zarfları Araştırması
20 IKI 1824 KFU KFU -> 1923 KFU 1370       #7,8,15   Research of Nova Envelopes with Expansion Parallax          
21 IKI 1930 KFU KFU -> 1562 KFU 1824
22 IKI 1370 KFU KFU -> 1562 KFU 1824 TOPLAM: 10 Proje (1 Yeni, 9 Devam)
23 IKI 1370 KFU KFU -> 1923 1562 KFU
24 IKI 1805 KFU IKI 1824 KFU
25 IKI 1927 1923 -> KFU IKI 1805 KFU
26 IKI 1824 1923 -> KFU IKI 1805 KFU NOT: RTT150'deki acil teknik çalışmalar için (Odak problemi, kablolama vb) KFU, 1562 ve 1923 no'lu proje yürütücüleri ile karşılıklı anlaşılarak tahsislerde değişiklik yapılmıştır.
27 1562 1628 1562 -> KFU IKI 1927 KFU
28 1824 1805 1562 -> KFU IKI 1927 KFU
29 1824 1805 1824 -> KFU 1824 1824 Orijinal Tahsis -> Yeni Tahsis
30 1824 1927 1927 -> KFU 1824 1824
31 IKI 1824 1824
FG Fırsat Gözlemi
TZ Teknik Zaman
MYZ Müdür Yetki Zamanı
* Yeni Proje
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., SII        Dar Band Filtreler
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17 Şebekeler
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre
MOS Çoklu Nesne Maskesi
I2 İyodin Hücresi
DEFPOS Dual Etalon Fabry Perot Interferometer