RTT150 TELESKOBU 2023A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay      
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                
1 TZ 1923 1927 1824 IKI KFU 18BRTT150-1360 2027 TFOSC #9, #11 Timur ŞAHİN RV Tauri Türü Asimptotik Dev Kolu sonrası Dev/Superdev Yıldızların Tayfsal TakipGözlemleri - I: Dikine Hız Ölçümleri
2 TZ 1923 1824 1824 IKI KFU Spectroscopic Follow up Observations of RV Tauri like Post-AGB stars -I: Radial Velocity Measurements
3 TZ 1805 1824 1824 KFU KFU 18BRTT150-1370 2030 TFOSC #15 N. Filiz AK SRG/ART-XC Hazırlık için Kuazar Gözlemleri
4 TZ 1805 1824 KFU KFU KFU B,V,R, I, Ha Quasar observations for SRG/ART-XC collaboration preparation
5 TZ 1805 1824 KFU KFU KFU 19BRTT150-1562 2026 TFOSC Ha, Ha cont., SII, Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm ve Tayfölçüm Gözlemleri - MOS
6 TZ 1805 1930 KFU KFU KFU  SII cont.,#15 Photometric and Spectroscopic Observations of Galactic Supernova Remnants
7 TZ IKI KFU KFU KFU KFU 20ARTT150-1628 2021 TFOSC  Ha, #9 Gamal Edin HAMED Klasik Novaların Element Bollukları
8 TZ IKI KFU KFU KFU KFU Elemental abundances of classical novae
9 TZ IKI KFU KFU KFU 1628 21ARTT150-1805 2031 TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 İrek HAMİTOĞLU SRG-TR: Tanımlaması Yapılmamış ART-XC Kaynaklarının Optik Bileşenlerinin Bulunması ve İncelenmesi
10 TZ IKI KFU KFU KFU 1927 OII, OIII, Ha, Hb, He II,... SRG-TR: Discovery and Investigation of Optical Counterparts of Unidentified ART-XC Sources
11 TZ IKI KFU KFU KFU 1927 21ARTT150-1824 2032 TFOSC MOS, U,B,V,R, I, #9-11 İrek HAMİTOĞLU SRG-(TR+IKI): Tanımlaması Yapılmamış ART-XC Kaynaklarının Optik Bileşenlerinin Bulunması ve İncelenmesi
12 TZ IKI KFU KFU KFU 1925 OII, OIII, Ha, Hb, He II,... SRG-(TR+IKI): Discovery and Investigation of Optical Counterparts of Unidentified ART-XC Sources
13 TZ KFU KFU KFU KFU 1360 22ARTT150-1923 2029 TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması - 2
14 TZ KFU KFU KFU KFU 1562 Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
15 TZ KFU KFU KFU KFU 1562 22ARTT150-1925 2023 TFOSC C, #8, #14 Nazım AKSAKER Yeni Gezegenimsi Bulutsu Adaylarının Tayfsal Gözlemleri
16 TZ KFU KFU KFU KFU 1927 Spectral Observations of New Planetary Nebula Candidates
17 TZ KFU KFU 2024 KFU IKI 22ARTT150-1927 2033 TFOSC #7-17, WP İrek HAMİTOĞLU SRG-TR: Tanımlaması Yapılmış ART-XC Kaynakların Optik Bileşenlerinin İncelenmesi
18 KFU 1923 KFU 2024 KFU IKI u',g',r',i',z', Ha, Ha cont. SRG-TR: Investigation of Optical Counterparts of Identified ART-XC Sources
19 KFU 1923 KFU 1360 2024 IKI 22ARTT150-1930 2025 TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının terminal hız değişiminin araştırılması.
20 KFU 1927 KFU 1925 1562 IKI OII, OIII, Ha, Hb, He II The research of the terminal velocity changing of the hot component binary star winds
21 KFU 1927 IKI 1925 1562 IKI 22BRTT150-1974 2020 TFOSC Ha, Ha Cont., SII, OIII Hasan ESENOĞLU Genişleme Paralaksı ile Nova Zarfları Araştırması
22 KFU 1930 IKI 1360 1562 IKI #7,8,15 Research of Nova Envelopes with Expansion Parallax
23 IKI 1927 IKI 1360 1370 1628 23ARTT150-2024 2024* TFOSC #7, #8, #15 Sinan ALİŞ SRG/eROSITA ile Belirlenmiş ve Büyük Öz Harekete Sahip Seçilmiş X-ışın Kaynaklarının Tayfsal Olarak İncelenmesi
24 IKI 1805 IKI 1824 1824 1974           Spectral Identification of Selected X-ray Sources Detected by SRG/eROSITA Telescope with Significant Proper Motions 
25 1805 1805 IKI 1824 1824 1927
26 2024 1805 IKI 1824 1628 1927 TOPLAM: 12 Proje (1 Yeni, 11 Devam)
27 1562 1805 1370 1824 1974 1927
28 1360 1805 1805 IKI 1824 2024
29 1628 1805 2024 IKI 1824 1927
30 1930 1805 2024 IKI 1824 1930
31 1370 1805 1824 1974
FG Fırsat Gözlemi
TZ Teknik Zaman
MYZ Müdür Yetki Zamanı
* Yeni Proje
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha cont., SII        Dar Band Filtreler
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17 Şebekeler
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre
MOS Çoklu Nesne Maskesi
I2 İyodin Hücresi
DEFPOS Dual Etalon Fabry Perot Interferometer