RTT150 TELESKOBU 2023B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI                              
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC
TZ   Teknik Zaman    Dolunay
   
Gün / Ay Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                        
     
1 KFU 1824 1927 KFU 1824 1824  
2 KFU 1930 1927 KFU 1824 1824 19BRTT150-1562 2061 TFOSC Ha, Ha cont., SII, Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm ve Tayfölçüm Gözlemleri - MOS
3 KFU 1805 1927 KFU KFU 1824  SII cont.,#15 Photometric and Spectroscopic Observations of Galactic Supernova Remnants - MOS
4 KFU 1824 KFU KFU KFU 1927
5 KFU 1628 KFU KFU KFU 1927 20ARTT150-1628 2062 TFOSC  Ha, #9 Gamal Edin HAMED Klasik Novaların Element Bollukları
6 KFU 1628 KFU KFU KFU 1927 Elemental abundances of classical novae
7 KFU KFU KFU IKI KFU 1925
8 KFU KFU KFU IKI KFU 1805 21ARTT150-1805 2069 TFOSC U,B,V,RI, #9-11 Oğuzhan OKUYAN SRG-TR: Tanımlaması Yapılmamış ART-XC Kaynaklarının Optik Bileşenlerinin Bulunması ve İncelenmesi
9 KFU KFU KFU IKI KFU 1805 SRG-TR: Discovery and Investigation of Optical Counterparts of Unidentified ART-XC Sources
10 KFU KFU KFU IKI KFU 1805
11 KFU KFU KFU IKI KFU 1824 21ARTT150-1824 2070 TFOSC MOS, U,B,V,RI, #9-11 Oğuzhan OKUYAN SRG-(TR+IKI): Tanımlaması Yapılmamış ART-XC Kaynaklarının Optik Bileşenlerinin Bulunması ve İncelenmesi
12 KFU KFU KFU IKI 1562 1927 SRG-(TR+IKI): Discovery and Investigation of Optical Counterparts of Unidentified ART-XC Sources
13 1562 KFU KFU 1562 1923 1805
14 1562 KFU KFU 1562 1923 1805 22ARTT150-1923 2060 TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması - 2
15 1930 IKI KFU 1562 1974 1805 Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
16 1930 IKI 1925 1923 TZ IKI
17 1925 IKI 1805 1923 IKI IKI 22ARTT150-1925 2063 TFOSC C, #8, #14 Nazım AKSAKER Yeni Gezegenimsi Bulutsu Adaylarının Tayfsal Gözlemleri
18 1974 IKI 1805 1805 IKI IKI Spectral Observations of New Planetary Nebula Candidates
19 1974 IKI 1805 1824 IKI IKI
20 1974 IKI 1824 1824 KFU IKI 22ARTT150-1927 2071 TFOSC #7-17, WP Oğuzhan OKUYAN SRG-TR: Tanımlaması Yapılmış ART-XC Kaynakların Optik Bileşenlerinin İncelenmesi
21 1805 1974 1824 1824 KFU IKI SRG-TR: Investigation of Optical Counterparts of Identified ART-XC Sources
22 1805 1805 1824 1824 KFU IKI
23 1805 1805 1927 1927 KFU 1824 22ARTT150-1930 2064 TFOSC U,B,V,RI, #9-11 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının terminal hız değişiminin araştırılması.
24 1805 1805 1927 1927 KFU 1824 The research of the terminal velocity changing of the hot component binary star winds
25 1824 1824 1927 1927 KFU 1824
26 1930 1927 KFU IKI KFU 1824 22BRTT150-1974 2059 TFOSC Ha, Ha Cont., SII, OIII Hasan ESENOĞLU Genişleme Paralaksı ile Nova Zarfları Araştırması
27 1930 1824 KFU IKI KFU 1927 Research of Nova Envelopes with Expansion Parallax
28 1927 1824 KFU IKI KFU 1927                                        
29 1927 1824 KFU IKI KFU 1927
30 1927 1824 KFU IKI KFU   TOPLAM: 9 Proje (9 Devam)
31   1824   TZ 1824  
FG: Fırsat Gözlemi TZ: Teknik Zaman MYZ: Müdür Yetki Zamanı U,B,V,R,I: Bessel Filtreleri u',g',r',i',z': SDSS Filtreleri MOS:Çoklu Nesne Maskesi OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., SII :  Dar Band Filtreler #7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17: Şebekeler WP (Wollaston Prizma) :Polarimetre