RTT150 TELESKOBU 2024A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI                          
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay      
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay                                    
   
Gün/Ay Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                    
   
1 KFU 1927 1925 1805 1805 1824 21ARTT150-1805 2129 TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 Oğuzhan OKUYAN SRG-TR: Tanımlaması Yapılmamış ART-XC Kaynaklarının Optik Bileşenlerinin Bulunması ve İncelenmesi
2 KFU 1925 1824 1824 IKI 1927 OII, OIII, Ha, Hb, He II,...
3 KFU IKI 1824 2117 IKI 2119 21ARTT150-1824 2130 TFOSC MOS, U,B,V,R, I, #9-11 Oğuzhan OKUYAN SRG-(TR+IKI): Tanımlaması Yapılmamış ART-XC Kaynaklarının Optik Bileşenlerinin Bulunması ve İncelenmesi
4 KFU IKI 1927 2117 IKI 2123 OII, OIII, Ha, Hb, He II,...
5 KFU IKI 2123 1927 IKI KFU 22ARTT150-1925 2128 TFOSC C, #8, #14 Nazım AKSAKER Yeni Gezegenimsi Bulutsu Adaylarının Tayfsal Gözlemleri
6 KFU IKI 2119 2123 2117 KFU
7 KFU IKI 2119 KFU 2117 KFU 22ARTT150-1927 2131 TFOSC #7-17, WP Oğuzhan OKUYAN SRG-TR: Tanımlaması Yapılmış ART-XC Kaynakların Optik Bileşenlerinin İncelenmesi
8 KFU IKI 2024 KFU 1925 KFU u',g',r',i',z', Ha, Ha cont.
9 KFU KFU 2024 KFU 1925 KFU 22BRTT150-1974 2124 TFOSC Ha, Ha Cont., SII, OIII Hasan ESENOĞLU Genişleme Paralaksı ile Nova Zarfları Araştırması
10 KFU KFU 2024 KFU 1824 KFU #7,8,15
11 KFU KFU 2119 KFU 1824 KFU 23ARTT150-2024 2127 TFOSC #7, #8, #15 Sinan ALİŞ SRG/eROSITA ile Belirlenmiş ve Büyük Öz Harekete Sahip Seçilmiş X-ışın Kaynaklarının Tayfsal Olarak İncelenmesi
12 2119 KFU 2119 KFU 2123 KFU
13 2119 KFU 1824 KFU 1805 KFU 24ARTT150-2117 2117* TFOSC #9-11, WP Gizay YOLALAN Güneş Komşuluğundaki G Tayf Türünden Yıldızların Gözlemsel Bir Çalışması: 
14 1927 KFU IKI KFU 2024 KFU Manyetik Alanın Varlığı ve Yıldız Atmosferi Üzerine Etkisinin Araştırılması
15 1927 KFU IKI KFU 2024 KFU 24ARTT150-2119 2119* TFOSC Ha, Ha Cont., SII, SIIcont, OIII Ebru AKTEKİN ÇALIŞKAN Radyo ve/veya X-ışın Dalgaboylarında Keşfedilen Süpernova Kalıntılarının Optik Özelliklerinin Belirlenmesi
16 1927 KFU IKI KFU TZ KFU  #15
17 2121 KFU IKI KFU TZ KFU 24ARTT150-2121 2121* TFOSC  #9-15 Evrim KIRAN Olası Çoklu Yıldız Sistemlerinin Tayf Gözlemleri
18 1927 KFU IKI KFU TZ KFU
19 1805 KFU IKI KFU KFU-TZ 1824 24ARTT150-2123 2123* TFOSC #7, #8, #15 Melis YARDIMCI Seçilen Simbiyotik Sistemlerde Nova Kombinasyonu Parlama Mekanizması
20 1805 KFU IKI KFU KFU-TZ 1824
21 1805 KFU IKI IKI KFU-TZ 2128 24ARTT150-2128 2128* TFOSC Ha, SII, OIII M. Türker ÖZKAN Farklı Yöntemlerle Güneş Sistemi Üyelerinin Araştırması
22 2121 KFU TZ IKI KFU 2128 #7, #8, #15
23 1824 KFU TZ IKI KFU 2121                                    
24 1824 1824 TZ IKI KFU 2024 TOPLAM: 11 Proje (5 Yeni, 6 Devam)
25 1824 1824 1824 IKI KFU 2024
26 1824 1805 1824 2123 KFU IKI
27 1805 2121 1824 2024 KFU IKI
28 1824 1805 1824 2024 2128 IKI TR
29 1824 2128 1974 2024 2121 IKI
30 1927 1974 1974 1824 2128 IKI
31 1927   1805   1974 IKI
FG Fırsat Gözlemi
MYZ Müdür Yetki Zamanı
* Yeni Proje
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha cont., SII        Dar Band Filtreler
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17 Şebekeler
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre
MOS Çoklu Nesne Maskesi
I2 İyodin Hücresi
DEFPOS Dual Etalon Fabry Perot Interferometer