RTT150 TELESKOBU 2021A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay      
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün/Ay Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                
1 KFU KFU 1360 KFU IKI KFU 15BRTT150-842 1814 TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması
2 KFU KFU 1562 KFU IKI KFU Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
3 KFU KFU 1562 KFU IKI KFU 16ARTT150-949 1810 TFOSC #15 Hasan ESENOĞLU GAIA astrofizik uyarı kaynaklarının tanısı-RTT150
4 KFU KFU 1562 KFU IKI KFU Identification of sources of GAIA astrophysical alerts-RTT150
5 KFU KFU IKI KFU IKI KFU 16ARTT150-960 1822 TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının terminal hız değişiminin araştırılması.
6 KFU KFU IKI KFU IKI KFU OII, OIII, Ha, Hb, He II The research of the terminal velocity changing of the hot component binary star winds
7 KFU KFU IKI KFU IKI KFU 16BRTT150-1064 1806 TFOSC #8,#14 Nazım AKSAKER Seçilmiş Galaktik Gezegenimsi Bulutsuların Tayfsal İncelenmesi
8 KFU KFU IKI KFU IKI KFU   Spectral Investigation of Selected Galactic Planetary Nebulae
9 KFU KFU IKI KFU IKI KFU 18BRTT150-1360 1818 TFOSC #9, #11 Timur ŞAHİN RV Tauri Türü Asimptotik Dev Kolu sonrası Dev/Superdev Yıldızların Tayfsal TakipGözlemleri - I: Dikine Hız Ölçümleri
10 KFU KFU IKI 1805 1805 1805 Spectroscopic Follow up Observations of RV Tauri like Post-AGB stars -I: Radial Velocity Measurements
11 KFU KFU IKI 1805 1824 1824 19BRTT150-1562 1809 TFOSC Ha, Ha cont., SII, Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm ve Tayfölçüm Gözlemleri
12 KFU 1360/1805 IKI 1824 1824 1562  SII cont.,#15 Photometric and Spectroscopic Observations of Galactic Supernova Remnants
13 1360/1805 1637 1805 1360 1562 1824 19BRTT150-1563 1823 TFOSC #9 Evrim KIRAN Basık Yörüngeli Çift Sistemlerin Dikine Hız Ölçümleri 
14 1563/1805 1360 1824 1805 1805 IKI   Radial velocity measurements of eccentric binary systems
15 1563 1360 1824 1805 1805 IKI 20ARTT150-1628 1813 TFOSC  Ha, #9 Gamal Edin HAMED Klasik Novaların Element Bollukları
16 1360 1637/1805 1805 1805 1824 IKI Elemental abundances of classical novae
17 1360 960/1805 1805 1824 1824 IKI 20ARTT150-1637 1821 TFOSC MOS, #15 Aysun AKYÜZ NGC 3184 Galaksisinde Süpernova Kalıntı Adaylarının MOS ile Gözlemi
18 1563/1805 949/1805 1805 1824 1562 IKI Observation of supernova remnant candidates in NGC 3184 by MOS
19 1563/1805 842 1805 1824 1812 IKI 21ARTT150-1805 1805* TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 İrek HAMİTOĞLU SRG ART-XC Kaynaklarının Optik Bileşenlerinin Bulunması ve İncelenmesi
20 1064/1805 1360 1628 1064 TZ IKI OII, OIII, Ha, Hb, He II,... Discovery and investigation of optical counterparts of SRG ART-XC sources
21 1637 949 1064 960 TZ IKI 21ARTT150-1812 1812* TFOSC B,V,R,I,#8,#9,#11,#12,#15,#17 İlknur GEZER Gaia verisinde mikromercekleme etkisi ile tespit edilen kara deliklerin kütlelerinin tayini
22 1563 1628 960 949 TZ IKI u',g',r',i',z', Ha, Ha Cont Microlensing black hole and their masses from Gaia
23 1064/1805 1812 949 1628 KFU 949 21ARTT150-1824 1824* TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 İrek HAMİTOĞLU SRG ART-XC Kaynaklarının Optik Bileşenlerinin Bulunması ve İncelenmesi (TR+IKI)
24 1628 1628 KFU 1628 KFU 949       OII, OIII, Ha, Hb, He II,...   Discovery and investigation of optical counterparts of SRG ART-XC sources (TR+IKI)
25 949 960 KFU 1812 KFU 960
26 1563 960 KFU IKI KFU 842 TOPLAM: 12 Proje (3 Yeni, 9 Devam)
27 1812 1812 KFU IKI KFU 1805
28 960 1812 KFU IKI KFU 1805
29 1628 1812 KFU IKI KFU 1805
30 949 1812 KFU IKI KFU 842
31 KFU KFU KFU KFU
FG Fırsat Gözlemi
TZ Teknik Zaman
MYZ Müdür Yetki Zamanı
* Yeni Proje
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., SII        Dar Band Filtreler
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17 Şebekeler
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre
MOS Çoklu Nesne Maskesi
I2 İyodin Hücresi
DEFPOS Dual Etalon Fabry Perot Interferometer