RTT150 TELESKOBU 2020A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor      
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC  
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude  
   
Gün / Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                        
1 960 1629 KFU IKI 960 960            
2 960 1629 KFU IKI 960 1064 15ARTT150-718 1627 COUDE I2 Mesut YILMAZ Potansiyel Ötegezegen Adayların Hassas Dikine Hız Ölçümleri.
3 1436 1629 KFU IKI 960 1361   Precise Radial Velocity Measurements of Potential Exoplanet Candidates
4 1436 1629 KFU IKI TZ 1361 15BRTT150-842 1639 TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması
5 949 KFU KFU IKI TZ 842 Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
6 1361 KFU KFU IKI TZ 842 15BRTT150-869 1642 TFOSC B,V,R, #15 Ebru AKTEKİN ÇALIŞKAN Küme İçi Gaz ve Galaksilerin Etkileşimi
7 1563 KFU KFU 1436 KFU IKI Mutual Interactions of galaxies and the intracluster medium
8 KFU KFU 718 1436 KFU IKI 16ARTT150-949 1630 TFOSC #15 Hasan ESENOĞLU GAIA astrofizik uyarı kaynaklarının tanısı-RTT150
9 KFU KFU 718 1436 KFU IKI Identification of sources of GAIA astrophysical alerts-RTT150
10 KFU KFU 1361 718 KFU IKI 16ARTT150-955 1638 TFOSC #8,#14,#15 Eda SONBAŞ Orta kütleli kara delik adaylarının optik bileşenlerinin tayfsal gözlemleri.
11 KFU KFU 1361 718 KFU IKI   Spectroscopic observations of the optical counterparts of potential IMBHs.
12 KFU 718 960 KFU KFU IKI 16ARTT150-958 1640 TFOSC g',r',i', #15 Murat HÜDAVERDİ Galaksi kümeleri optik galaksi yoğunluk haritaları yöntemiyle yapısal analizleri
13 KFU 718 1637 KFU KFU IKI Structural analysis of galaxy clusters by iso-density maps
14 KFU 1567 1361 KFU KFU IKI 16ARTT150-960 1641 TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının terminal hız değişiminin araştırılması.
15 KFU 1567 1361 KFU KFU IKI OII, OIII, Ha, Hb, He II The research of the terminal velocity changing of the hot component binary star winds
16 KFU 1563 1628 KFU 1064 IKI 16BRTT150-1064 1632 TFOSC #8,#14 Nazım AKSAKER Seçilmiş Galaktik Gezegenimsi Bulutsuların Tayfsal İncelenmesi
17 KFU 1563 1628 KFU 1064 KFU   Spectral Investigation of Selected Galactic Planetary Nebulae
18 KFU 1562 869 KFU 1064 KFU 17ARTT150-1132 1633 TFOSC WP, V,R,I İlham NASIROĞLU Çoklu Gezegen Sistemi Barındıran Kepler Yıldızlarının TFOSC-WP Polarimetresi ile VRI Bandında Polarimetrik incelenmesi
19 1562 1562 869 KFU 1064 KFU   The VRI polarimetry survey of Kepler stars hosting multiplanetary systems with the TFOSC-WP polarimeter
20 1361 1436 1360 KFU 1644 KFU 17BRTT150-1239 1635 COUDE - Hande GÜRSOYTRAK Kimyasal Peküler Yıldızların Doppler Görüntülemesi
21 949 1436 958 KFU 1562 KFU   Doppler Imaging of Chemically Peculiar Stars
22 949 1626 958 KFU 1562 KFU 18ARTT150-1279 1618 TFOSC #9,#11 Ahmet ERDEM Bazı ihmal edilen örten çift yıldızların tayfsal gözlemleri - I
23 1563 1626 1626 KFU 1562 KFU Spectroscopic observations of some neglected eclipsing binary stars - I
24 1360 1360 1626 KFU 1562 KFU 18BRTT150-1360 1624 TFOSC #9, #11 Timur ŞAHİN RV Tauri Türü Asimptotik Dev Kolu sonrası Dev/Superdev Yıldızların Tayfsal Takip Gözlemleri - I: Dikine Hız Ölçümleri
25 1360 1360 1436 KFU 1620 1279 Spectroscopic Follow up Observations of RV Tauri like Post-AGB stars -I: Radial Velocity Measurements
26 1360 KFU 1436 KFU 1132 1279 18BRTT150-1361 1625 TFOSC #9 Burcu ÖZKARDEŞ Seçilen β Lyrae Türü Örten Çift Yıldızların Tayfsal İncelenmesi
27 1239 KFU 1637 1360 1132 1279 Spectroscopic Investigation of The Selected β Lyrae Type Eclipsing Binary Stars
28 1239 KFU 955 1360 1132 1628 19ARTT150-1436 1619 TFOSC #9 Gökhan YÜCEL Seçilmiş İkiz Çift Yıldız Sistemlerinin Analizi
29 1239 KFU 955 1360 1132 1628   Analysis of Selected Twin-Binary Systems
30 718 1361 1361 842 1628 19BRTT150-1562 1622 TFOSC Ha, Ha cont., SII, Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm ve Tayfölçüm Gözlemleri
31 718 IKI 842  SII cont.,#15 Photometric and Spectroscopic Observations of Galactic Supernova Remnants
19BRTT150-1563 1634 TFOSC #9 Evrim KIRAN Basık Yörüngeli Çift Sistemlerin Dikine Hız Ölçümleri
  Radial velocity measurements of eccentric binary systems
FG Fırsat Gözlemi 19BRTT150-1567 1636 TFOSC WP ,B, V, R, I Anatoliy IVANTSOV Potansiyel Tehlikeli Asteroidlerin Dinamik ve Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması
TZ Teknik Zaman   Research on dynamics and physics of potentially hazardous asteroids
* Yeni Proje 20ARTT150-1620 1620* TFOSC MOS, V Tuğça ŞENER NGC6791 Açık Kümesinde Kepler Işık Eğrileri Kullanılarak Keşfedilen Yıldızların Tayfsal Sınıflandırılması ve Analizi
Spectral classification and analysis of Kepler variables in NGC6791 open cluster
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri 20ARTT150-1626 1626* TFOSC g',r',i', z', #15, MOS Sinan ALİŞ Planck ve SRG Uydularından Seçilmiş Galaksi Kümelerinin Dinamik Kütlelerinin Belirlenmesi
Dynamical mass investigation of selected Planck and SRG galaxy clusters
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri 20ARTT150-1628 1628* TFOSC  Ha, #9 Gamal Edin HAMED Klasik Novaların Element Bollukları
Photometric and spectroscopic observations of galactic supernova remnants
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., SII       Dar Band Filtreler 20ARTT150-1629 1629* COUDE - Kübra Özge ÜNAL Orion Yıldız Oluşum Bölgesinin Kimyasal Kompozisyonu
  Chemical composition of Orion star formation region
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17 Şebekeler 20ARTT150-1637 1637* TFOSC MOS, #15 Aysun AKYÜZ NGC 3184 Galaksisinde Süpernova Kalıntı Adaylarının MOS ile Gözlemi
Observation of supernova remnant candidates in NGC 3184 by MOS
WP (Wollaston Prizma)     Polarimetre 20ARTT150-1644 1644* TFOSC MOS, #9 Efecan TUNÇ Oymak Sınırlarındaki Bazı Açık Kümelerin Kinematik ve Evrimsel Özellikleri: Örnek Çalışma NGC 6871
Kinematic and evolutionary properties of some open clusters embedded in stellar associations: Case study NGC 6871
MOS Çoklu Nesne Maskesi                                        
I2 İyodin Hücresi TOPLAM: 23 Proje (6 Yeni, 17 Devam)
DEFPOS Dual Etalon Fabry Perot Interferometer