RTT150 TELESKOBU 2020B + EK BAŞVURU DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN PAYLAŞIMI
KFU   Kazan Zamanları    Yeniay  XYZ   Andor 22.12.2014 tarihinde imzalanan SRG Uydusu Protokolü
IKI   Moskova Zamanları    İlk/Son Dördün  XYZ   TFOSC TR: %50 (%20 TR-SRG, %15 TR+RU-SRG, %5 TR+KFU-SRG, %10 TR-Diğer)
TZ   Teknik Zaman    Dolunay  XYZ   Coude RU: %50 (%15 IKI-SRG, %25 KFU-SRG, %10 KFU-Diğer)
   
Gün / Ay Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Proje No Başv. No Odak Düzlemi Filtre/Şebeke Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı                        
1 1436 SRG/1360* KFU KFU IKI KFU 15BRTT150-842 1712 TFOSC Ha, Ha Cont., SII Nihal ERCAN Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması
2 949 SRG/1360* 1239 KFU IKI KFU Optical Search for Supernova Remnants and HII Regions in Nearby Galaxies
3 960 SRG 1239 KFU IKI KFU 16ARTT150-949 1708 TFOSC #15 Hasan ESENOĞLU GAIA astrofizik uyarı kaynaklarının tanısı-RTT150
4 960 1361 1239 KFU IKI KFU Identification of sources of GAIA astrophysical alerts-RTT150
5 TZ 1361 SRG 1361 IKI KFU 16ARTT150-955 1705 TFOSC #8,#14,#15 Eda SONBAŞ Orta kütleli kara delik adaylarının optik bileşenlerinin tayfsal gözlemleri.
6 TZ 960 SRG/1563* 1436 IKI KFU   Spectroscopic observations of the optical counterparts of potential IMBHs.
7 TZ 960 949 960 IKI KFU 16ARTT150-958 1714 TFOSC g',r',i', #15 Murat HÜDAVERDİ Galaksi kümeleri optik galaksi yoğunluk haritaları yöntemiyle yapısal analizleri
8 KFU 1563 1628 960 IKI KFU Structural analysis of galaxy clusters by iso-density maps
9 KFU SRG/1064* 1563 1436 IKI KFU 16ARTT150-960 1710 TFOSC U,B,V,R, I, #9-11 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının terminal hız değişiminin araştırılması.
10 KFU 1628 960 1436 IKI KFU OII, OIII, Ha, Hb, He II The research of the terminal velocity changing of the hot component binary star winds
11 KFU 1628 960 1562 IKI 1567 16BRTT150-1064 1632 TFOSC #8,#14 Nazım AKSAKER Seçilmiş Galaktik Gezegenimsi Bulutsuların Tayfsal İncelenmesi
12 KFU 949 842 949 955 1567   Spectral Investigation of Selected Galactic Planetary Nebulae
13 KFU 1360 842 KFU 955 958 17ARTT150-1132 1633 TFOSC WP, V,R,I İlham NASIROĞLU Çoklu Gezegen Sistemi Barındıran Kepler Yıldızlarının TFOSC-WP Polarimetresi ile VRI Bandında Polarimetrik incelenmesi
14 KFU 1562 IKI KFU 1436 958   The VRI polarimetry survey of Kepler stars hosting multiplanetary systems with the TFOSC-WP polarimeter
15 KFU 1562 IKI KFU 1628 958 17BRTT150-1239 1716 COUDE - Hande GÜRSOYTRAK Kimyasal Peküler Yıldızların Doppler Görüntülemesi
16 KFU 1562 IKI KFU 1563 1563   Doppler Imaging of Chemically Peculiar Stars
17 IKI SRG/1132* IKI KFU 949 1628 18BRTT150-1360 1729 TFOSC #9, #11 Timur ŞAHİN RV Tauri Türü Asimptotik Dev Kolu sonrası Dev/Superdev Yıldızların Tayfsal TakipGözlemleri - I: Dikine Hız Ölçümleri
18 IKI 842 IKI KFU 1361 1562 Spectroscopic Follow up Observations of RV Tauri like Post-AGB stars -I: Radial Velocity Measurements
19 IKI 842 IKI KFU KFU 1361 18BRTT150-1361 1706 TFOSC #9 Burcu ÖZKARDEŞ Seçilen β Lyrae Türü Örten Çift Yıldızların Tayfsal İncelenmesi
20 IKI TZ IKI KFU KFU 1563 Spectroscopic Investigation of The Selected β Lyrae Type Eclipsing Binary Stars
21 IKI 949 IKI KFU KFU SRG/842* 19ARTT150-1436 1715 TFOSC #9 Gökhan YÜCEL Seçilmiş İkiz Çift Yıldız Sistemlerinin Analizi
22 1562 KFU IKI KFU KFU 1436   Analysis of Selected Twin-Binary Systems
23 1563 KFU IKI KFU KFU 1563 19BRTT150-1551 1701 COUDE DEFPOS Muhittin ŞAHAN Rozet Bulutsusunun (Sh2-275 HII Bölgesi) tayfsal gözlemleri ve yüzey parlaklığının belirlenmesi
24 1563 KFU IKI KFU KFU SRG/842*   Spectral observations of the Rosette Nebula (Sh2-275 HII Region) and determination of its surface intensity
25 960 KFU IKI KFU KFU 1239 19BRTT150-1562 1707 TFOSC Ha, Ha cont., SII, Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm ve Tayfölçüm Gözlemleri
26 1562 KFU KFU KFU KFU 1551  SII cont.,#15 Photometric and Spectroscopic Observations of Galactic Supernova Remnants
27 SRG/1132* KFU KFU KFU KFU 1551 19BRTT150-1563 1718 TFOSC #9 Evrim KIRAN Basık Yörüngeli Çift Sistemlerin Dikine Hız Ölçümleri 
28 949 KFU KFU IKI KFU 1551   Radial velocity measurements of eccentric binary systems
29 SRG/1132* KFU KFU IKI KFU 1551 19BRTT150-1567 1717 TFOSC WP ,B, V, R, I Anatoliy IVANTSOV Potansiyel Tehlikeli Asteroidlerin Dinamik ve Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması 
30 SRG/1064* KFU KFU IKI KFU 1551   Research on dynamics and physics of potentially hazardous asteroids
31 SRG/1360* KFU IKI TZ 20ARTT150-1628 1713 TFOSC  Ha, #9 Gamal Edin HAMED Klasik Novaların Element Bollukları
          Elemental abundances of classical novae          
*  Bu projeler "B Grubu Proje" olarak kabul edilmiş olup; ilgili gözlem gecesinde SRG hedeflerinden arta kalan zamanlarda gözlem programına dahil edilecektir. TOPLAM: 16 Proje (0 Yeni, 16 Devam)
FG Fırsat Gözlemi
TZ Teknik Zaman
* Yeni Proje
U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
OII, OIII, CaII K, He II, Hb, Ha (NII), Ha, Ha Cont., SII        Dar Band Filtreler
#7, #8, #9, #10, #11, #12, #14, #15, #17 Şebekeler
WP (Wollaston Prizma)      Polarimetre
MOS Çoklu Nesne Maskesi
I2 İyodin Hücresi
DEFPOS Dual Etalon Fabry Perot Interferometer