T100 TELESKOBU 2020B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL  Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü  Gözlem Projesi Başlığı
1 915 1657 1657 1310 14BT100-648 1685 SI CCD U,B,V,R Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
2 915 1657 1471 1310 15CT100-915 1686 SI CCD V,R Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri
3 1471 1471 1657 TZ 18AT100-1300 1692 SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
4 1309 1309 1657 TZ 18AT100-1309 1700 SI CCD R,SII,Ha Elif BEKLEN Sürekli radyo emisyonu ile keşfedilmiş Süpernova Kalıntısı (SNK) adaylarının optik bölgede tespiti
5 1657 1309 1694 TZ 18AT100-1310 1699 SI CCD B,V,R,I Anatoliy IVANTSOV PHA yörüngelerinin Dünya ile olan yakın karşılaşmalarında analizi
6 1309 TZ 1694 915 18BT100-1333 1691 SI CCD C,V,R İlham NASIROĞLU Kısa periyotlu örten çift yıldız sistemlerinde zamanlama yöntemi ile 3. cisim araştırılması
7 TZ 1309 1419 1669 18CT100-1396 1682 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş açık kümelerin CCD UBVRI gözlemleri - III
8 1419 1657 1471 1669 18CT100-1403 1687 SI CCD V,R,I Elif KÖKSAL Seçilen cüce novaların ışık değişimi
9 1419 1419 1419 1669 18CT100-1419 1684 SI CCD B,V,R,I Derya SÜRGİT Seçilmiş Algol türü çift sistemlerin fotometrik analizi
10 1669 648 915 1486 18CT100-1422 1698 SI CCD U,B,V,R,I Dolunay KOÇAK Galaktik açık ve küresel kümelerdeki çift yıldızlar 
11 1471 1419 1694 1333 19AT100-1471 1689 SI CCD C,V,R,I,g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK Zamanlama yöntemiyle ötegezegen keşfi
12 1309 1309 1482 1486 19AT100-1482 1695 SI CCD U,B,V,R,I Yücel KILIÇ TUG-H18 Yer’e yakın asteroitlerin mutlak parlaklık taraması
13 1486 1309 1482 1486 19AT100-1486 1690 SI CCD B,V,R,I Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
14 1486 915 1657 648 19CT100-1592 1696 SI CCD R,SII,Ha Hicran BAKIŞ Galaktik süpernova kalıntılarının ışıkölçüm gözlemleri
15 1592 1592 1403 648 20AT100-1657 1683 SI CCD U,B,V,R,I Gökhan YÜCEL Bazı ikiz çift yıldız adayı sistemlerin tayf türlerinin belirlenmesi
16 1471 1657 1403 1396 20AT100-1669 1697 SI CCD u',g',r' Hande GÜRSOYTRAK Kimyasal peküler yıldızların fotometrik incelemesi
17 1422 1333 1422 1396 20BT100-1688 (FG) 1688* SI CCD U,B,V,u',ND 1.0,ND 2.0 Murat KAPLAN BepiColombo ve Akatsuki uydularıyla koordineli Venüs gözlemleri
18 1422 1403 1422 1333 20BT100-1694 1694* SI CCD R Arif SOLMAZ Yıldız aktivitesinin geçiş yapan gezegenlere etkisi  
19 1333 1592 1396 1471
20 1422 1482 1422 1482 TOPLAM:  18 Proje (16 Devam,  2 Yeni)
21 1422 1396 1403 1592 FG Fırsat Gözlemi  
22 1396 1396 1592 1471
23 1396 1396 1592 1471 TZ Teknik Zaman
24 1482 1333 1592 1694
25 1482 1422 1300 1300 * Yeni Proje
26 1333 1592 1300 1300
27 1419 1592 1471 1482 C "Clear" Filtre
28 1403 1422 1300 1482
29 915 1694 1300 1471 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
30 915 1471 1486 1486
31 1486 1486 u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
  OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
   Yeniay ND 0.5, ND 1.0, ND 2.0 Nötral Yoğunluk Filtreleri
   İlk/son dördün
   Dolunay