T100 TELESKOBU 2021B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL  Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü  Gözlem Projesi Başlığı    
1 1300 1300 1783 1799 18AT100-1300 1833 SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
2 1841 1783 1838 1592 18BT100-1333 1837 SI CCD C,V,R İlham NASIROĞLU Kısa Periyotlu Örten Çift Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile 3. Cisim Araştırılması
3 1841 1838 1783 1333 18CT100-1396 1746 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş açık kümelerin CCD UBVRI gözlemleri - III
4 1333 1753 1396 1838 18CT100-1419 1835 SI CCD B,V,R,I Derya SÜRGİT Seçilmiş Algol türü çift sistemlerin fotometrik analizi
5 1753 1592 1471 1486 19AT100-1471 1839 SI CCD C,V,R,I,g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK Zamanlama yöntemiyle ötegezegen keşfi
6 1474 1396 1474 1396 19AT100-1474 1843 SI CCD B,V,R,I,g',r',i',z' Mesut YILMAZ TESS ötegezegen adaylarının geçiş gözlemleri ile fotometrik takibi
7 1850 1396 1739 1396 19AT100-1486 1826 SI CCD B,V,R,I Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
8 1396 1739 1743 1471 19CT100-1592 1842 SI CCD R,SII,Ha Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm Gözlemleri
9 1850 1333 1474 1474 20CT100-1739 1832 SI CCD U,B,V,R,I Şivan DURAN Makine Öğrenmesiyle Keşfedilmiş Açık Küme Adaylarının CCD BVRI Gözlemleri
10 1753 1333 1743 1333 20CT100-1743 1834 SI CCD B,V,R,I Murat KAPLAN Hungaria asteroit ailesinin fotometrik incelenmesi
11 1850 1486 1753 1783 20CT100-1753 1848 SI CCD U,B,V,R,I Efecan TUNÇ Oymak Sınırlarındaki Bazı Açık Kümelerin Fotometrik Gözlemleri
12 1592 1592 1471 1838 21AT100-1777 1845 SI CCD U,B,V,R,I Samet OK Seçilmiş Cüce Nova Sistemlerin Manyetik Doğalarının İncelenmesi
13 1474 1474 1474 1474 21AT100-1783 1844 SI CCD U,B,V,R,I,u',g',r',i',z' Orhan ERECE TUG-H18 Yer’e Yakın Asteroitlerin Mutlak Parlaklık Taraması - II
14 1486 1799 1333 1474 21AT100-1799 1846 SI CCD C Hasan ESENOĞLU GAIA Nesnelerinden Kataklismik Değişenlerin Zaman Çözümlü Gözlemleri - II
15 1474 1474 1474 1471 21BT100-1838 1838* SI CCD V,R,C İlham NASIROĞLU Yeni tespit edilen CV adayı SRG nesnelerinin fotometrik gözlemleri
16 1300 1333 1486 1841 21BT100-1841 1841* SI CCD R Nazlı KARAMAN TESS aday ötegezegenlerinin geçiş gözlemleri ve geçiş minimum zamanlarının tespiti
17 1592 1486 1486 1799 21BT100-1850 1850* SI CCD U,B,V,R Elif KÖKSAL NGC 5548 Aktif Gökada Çekirdeği’nin Fotometrik Gözlemi 
18 1300 1486 TZ 1471
19 1300 1471 TZ 1471 TOPLAM:  17 Proje (14 Devam,  3 Yeni)
20 1471 1419 TZ 1419 FG Fırsat Gözlemi
21 1799 1471 TZ 1471
22 1471 1471 TZ 1300 TZ Teknik Zaman
23 TZ 1300 TZ 1799
24 TZ 1419 1419 1419 * Yeni Proje
25 TZ 1471 1300 1419
26 1419 1300 1419 1471 C "Clear" Filtre
27 1777 1419 1799 1471
28 1777 1777 1471 1486 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
29 1799 1486 1333 1753
30 1471 1838 1474 1474 u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
31 1471 1753
OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
 
   Yeniay
   İlk/son dördün
   Dolunay