T100 TELESKOBU 2022B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL  Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü  Gözlem Projesi Başlığı        
1 1309 1333 1486 1396 18AT100-1300 1964 SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
2 1850 1333 1486 1333 18AT100-1309 1970 SI CCD R,SII,Ha Elif BEKLEN Sürekli radyo emisyonu ile keşfedilmiş Süpernova Kalıntısı (SNK) adaylarının optik bölgede tespiti
3 1850 1486 1958 1486 18BT100-1333 1938 SI CCD C,V,R İlham NASIROĞLU Kısa Periyotlu Örten Çift Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile 3. Cisim Araştırılması
4 1333 1884 1396 1300 18CT100-1396 1943 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş açık kümelerin CCD UBVRI gözlemleri - III
5 1850 1486 1333 1300 19AT100-1486 1944 SI CCD B,V,R,I Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
6 1799 1486 1894 TZ 19CT100-1592 1950 SI CCD R,SII,Ha Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm Gözlemleri
7 1958 1958 1958 TZ 20CT100-1739 1954 SI CCD U,B,V,R,I Şivan DURAN Makine Öğrenmesiyle Keşfedilmiş Açık Küme Adaylarının CCD BVRI Gözlemleri
8 1894 1894 1894 TZ 20CT100-1743 1949 SI CCD B,V,R,I Murat KAPLAN Hungaria asteroit ailesinin fotometrik incelenmesi
9 1300 1300 1874 1300 21AT100-1799 1969 SI CCD C Hasan ESENOĞLU GAIA Nesnelerinden Kataklismik Değişenlerin Zaman Çözümlü Gözlemleri - II
10 1894 1894 1799 1300 21BT100-1850 1941 SI CCD U,B,V,R Tuğba BOZTEPE NGC 5548 Aktif Gökada Çekirdeği’nin Fotometrik Gözlemi 
11 TZ 1961 1799 TZ 21CT100-1874 1940 SI CCD U,B,V,R,I Hüseyin ER Yıldız-Gezegen Sistemlerinde Geçiş Zamanı Değişiminin Araştırılması
12 1894 1300 1874 TZ 21CT100-1884 1953 SI CCD C, g',r',i',z' Sacit ÖZDEMİR GEO Yörüngedeki Seçilmiş Bazı Uyduların Yer Tabanlı Paralaktik Gözlemleri ile Uzaklıklarının Belirlenmesi
13 1958 1958 1958 TZ 21CT100-1894 1966 SI CCD U,B,V,R,I, ND 1.0, ND 2.0 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının fotometrik incelenmesi ve analizi
14 1894 1894 1894 1799 22BT100-1958 1958* SI CCD U,B,V,R,I,C,u',g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK TESS Ötegezegen Geçişi Takip Gözlemleri
15 TZ 1961 1300 1799 22BT100-1961 1961* SI CCD U,B,V,R,I,u',g',r',i',z' Eylül DEMİR Ortak Zarf Sonrası Çift Yıldızların Etrafında Zamanlama Yöntemiyle Gezegen Araştırması
16 1300 1958 TZ 1300
17 1300 1958 1884 1300 TOPLAM:  15 Proje (13 Devam,  2 Yeni)
18 1961 1961 1799 1300 FG Fırsat Gözlemi
19 1300 1799 1894 1300
20 1894 1799 1894 1486 TZ Teknik Zaman
21 1894 1486 1958 1396
22 1958 1333 1884 1396 * Yeni Proje
23 1396 1396 1592 1333
24 1396 1396 1592 1874 C "Clear" Filtre
25 1333 1396 1309 1486
26 1309 1309 1743 1592 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
27 1486 1592 1743 1874
28 1743 1592 1309 1739 u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
29 1743 1592 1309 1739
30 1961 1333 1739 1743 OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
31 1884 1396
OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
 
   Yeniay
   İlk/son dördün
   Dolunay