T100 TELESKOBU 2023B DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL  Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü  Gözlem Projesi Başlığı    
1 1799 TZ TZ 1894 18AT100-1300 2048 SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
2 1799 TZ 1799 1799 18AT100-1309 2042 SI CCD R,SII,Ha Elif BEKLEN Sürekli radyo emisyonu ile keşfedilmiş Süpernova Kalıntısı (SNK) adaylarının optik bölgede tespiti
3 1300 1300 1799 2049 18BT100-1333 2051 SI CCD C,V,R İlham NASIROĞLU Kısa Periyotlu Örten Çift Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile 3. Cisim Araştırılması
4 TZ 1300 1799 1894 18CT100-1396   D 2034 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş açık kümelerin CCD UBVRI gözlemleri - III
5 TZ 2006 1300 2049 19AT100-1486 2038 SI CCD B,V,R,I Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
6 TZ 2049 2006 2045 19CT100-1592 2046 SI CCD R,SII,Ha Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm Gözlemleri
7 2045 2045 2006 2045 21AT100-1799 D 2052 SI CCD C Hasan ESENOĞLU GAIA Nesnelerinden Kataklismik Değişenlerin Zaman Çözümlü Gözlemleri - II
8 1799 1894 1995 2049 21CT100-1874 2036 SI CCD U,B,V,R,I Hüseyin ER Yıldız-Gezegen Sistemlerinde Geçiş Zamanı Değişiminin Araştırılması
9 2045 1300 1894 2006 21CT100-1894 2044 SI CCD U,B,V,R,I, ND 1.0, ND 2.0 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının fotometrik incelenmesi ve analizi
10 2050 2006 1333 1333 22CT100-1995 2047 SI CCD B,V,R,I Gürkan ASLAN Seçilmiş Potansiyel Tehlikeli Asteroitlerin Fotometrik İncelenmesi
11 2049 1894 2049 1396 23AT100-2006 2039 SI CCD B,V,R,I Volkan KARAKULAK BL Lac tipi galaksilerin akı değişimlerinin frekansa ve zamana bağlılığı
12 1486 2049 2045 2009 23AT100-2007 2040 SI CCD U,B,V,R,I Nazlı KARAMAN Bazı Geçiş gösteren ötegezegenlerin geçiş gözlemleri ve geçiş minimum zamanlarının tespiti
13 1333 1333 1309 2045 23AT100-2009 2043 SI CCD U,B,V,R,I Muhammet Emir KENGER Seçilen blazar alanlarındaki karşılaştırma yıldızlarının UBVRI fotometrisi
14 2049 2006 1396 2050 23BT100-2045 2045* SI CCD B,V,R,I,C,u',g',r',i',z' Selçuk YALÇINKAYA TESS ile Belirlenmiş Neptün-Altı Ötegezegen Adaylarının Takip, Keşif ve Karakterizasyon Gözlemleri
15 2007 2006 2007 1486 23BT100-2049 2049* SI CCD U,B,V,R,I,C,u',g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK Evrimleşmiş Çift Yıldızların Etrafında Zamanlama Yöntemiyle Gezegen Araştırması
16 1309 1309 1396 1486 23BT100-2050 2050* SI CCD V,R Çağlar PÜSKÜLLÜ TrES-3 yıldız-gezegen sisteminin geçiş zamanlarının ölçülmesi
17 1592 2009 1486 2009
18 1894 2009 1309 1995 TOPLAM:  16 Proje (13 Devam,  3 Yeni)
19 1396 1396 1486 2009 D Dinamik Nesneli Proje
20 1592 1396 1486 1333
21 1592 1874 2006 1874 FG Fırsat Gözlemi
22 1396 1486 1396 1995
23 1333 1486 2045 1995 TZ Teknik Zaman
24 1995 1874 1874 2049
25 2049 1995 2006 1300 * Yeni Proje
26 2050 2045 2006 2045
27 2045 2007 2006 2049 C "Clear" Filtre
28 2006 1995 2049 1799
29 2045 2049 1300 TZ U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
30 TZ 1799 TZ TZ
31 TZ TZ u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
  OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
   Yeniay ND 1.0, ND 2.0 Nötral Yoğunluk Filtreleri
   İlk/son dördün
   Dolunay