T100 TELESKOBU 2023C DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
EKİM KASIM ARALIK OCAK  Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü  Gözlem Projesi Başlığı        
1 TZ 1799 2006 TZ 18AT100-1300 2077 SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
2 2045 1300 1894 TZ 18BT100-1333 2083 SI CCD C,V,R İlham NASIROĞLU Kısa periyotlu örten çift yıldız sistemlerinde zamanlama yöntemi ile 3. cisim araştırılması
3 1894 1300 1874 TZ 19AT100-1486 2076 SI CCD B,V,R,I Ergün EGE Seçilmiş blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
4 TZ 2049 1486 2049 21AT100-1799 D 2082 SI CCD C Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri - II
5 2049 1486 1799 1799 21CT100-1874 2072 SI CCD U,B,V,R,I Hüseyin ER Yıldız-gezegen sistemlerinde geçiş zamanı değişiminin araştırılması
6 1300 1300 2045 1486 21CT100-1894 2080 SI CCD U,B,V,R,I, ND 1.0, ND 2.0 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının fotometrik incelenmesi ve analizi
7 1300 2006 2045 2006 22CT100-1995 2078 SI CCD B,V,R,I Gürkan ASLAN Seçilmiş potansiyel tehlikeli asteroitlerin fotometrik incelenmesi
8 2009 1799 2006 2006 23AT100-2006 2075 SI CCD B,V,R,I Volkan KARAKULAK BL Lac tipi galaksilerin akı değişimlerinin frekansa ve zamana bağlılığı
9 1333 1333 1333 1333 23AT100-2009 2073 SI CCD U,B,V,R,I Muhammet Emir KENGER Seçilen blazar alanlarındaki karşılaştırma yıldızlarının UBVRI fotometrisi
10 2045 1333 1995 1333 23BT100-2045 D 2074 SI CCD B,V,R,I,C,g',r',i',z' Selçuk YALÇINKAYA TESS ile belirlenmiş Neptün-altı ötegezegen adaylarının takip, keşif ve karakterizasyon gözlemleri
11 2045 2006 1486 2045 23BT100-2049 D 2081 SI CCD U,B,V,R,I,C,u',g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK Evrimleşmiş çift yıldızların etrafında zamanlama yöntemiyle gezegen araştırması    
12 1486 2006 2009 2045                        
13 1486 2045 2045 2045 TOPLAM:  11 Proje (11 Devam)
14 2045 1486 1486 2006
15 1486 1799 1486 1995 D Dinamik Nesneli Proje
16 2009 2045 2045 1995
17 2049 1995 2006 2006 FG Fırsat Gözlemi
18 1995 1333 2045 1874
19 2049 1333 1799 1333 TZ Teknik Zaman
20 2045 1995 2045 1995
21 2049 2049 2049 1300 * Yeni Proje
22 1995 1300 1799 1799
23 1300 2049 1300 2049 C "Clear" Filtre
24 2049 2006 1799 1894
25 2006 1300 1894 TZ U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
26 1300 2006 1874 TZ
27 TZ 1894 TZ TZ u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
28 TZ TZ TZ TZ
29 TZ TZ 1894 1799 OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
30 1894 TZ 2045 1799
31 1799 TZ 1799 ND 1.0, ND 2.0 Nötral Yoğunluk Filtreleri
 
   Yeniay
   İlk/son dördün
   Dolunay