T100 TELESKOBU 2024A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
T100 2024A Dönemi Gözlem Zamanı Paylaşım Tablosu  Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü  Gözlem Projesi Başlığı            
Gün/Ay Şubat Mart Nisan Mayıs
    18CT100-1396 D 2094 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş açık kümelerin CCD UBVRI gözlemleri - III
1 2007 2108 2107 2104 19AT100-1486 2096 SI CCD B,V,R,I Ergün EGE Seçilmiş blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
2 1486 2108 1799 2104 21AT100-1799 D 2082 SI CCD C Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri - II
3 2045 2108 2006 2104 21CT100-1874 2092 SI CCD U,B,V,R,I Hüseyin ER Yıldız-gezegen sistemlerinde geçiş zamanı değişiminin araştırılması
4 1396 2108 2049 2104 22CT100-1995 D 2103 SI CCD B,V,R,I Gürkan ASLAN Seçilmiş potansiyel tehlikeli asteroitlerin fotometrik incelenmesi
5 2045 2045 1486 2104 23AT100-2006 2098 SI CCD B,V,R,I Volkan KARAKULAK BL Lac tipi galaksilerin akı değişimlerinin frekansa ve zamana bağlılığı
6 1486 1396 1396 2104 23AT100-2007 2093 SI CCD U,B,V,R,I Nazlı KARAMAN Bazı Geçiş gösteren ötegezegenlerin geçiş gözlemleri ve geçiş minimum zamanlarının tespiti
7 2049 2045 2006 2104 23BT100-2045 D 2101 SI CCD B,V,R,I,C,g',r',i',z' Selçuk YALÇINKAYA TESS ile belirlenmiş Neptün-altı ötegezegen adaylarının takip, keşif ve karakterizasyon gözlemleri
8 2049 1396 1486 2104 23BT100-2049 D 2097 SI CCD U,B,V,R,I,C,u',g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK Evrimleşmiş çift yıldızların etrafında zamanlama yöntemiyle gezegen araştırması
9 1486 1486 1486 2104 24AT1002095 2095* SI CCD B,V,R Sacit ÖZDEMİR Yeni Keşfedilen bazı kromosferik aktif yıldızların takip gözlemleri
10 1874 1486 1486 2104 24AT1002104 2104* SI CCD JWL Melike AFŞAR [Fe/H] ve [C, N, O/Fe] Bollukları Yoluyla Yıldız Kümelerindeki Çoklu Yıldız Popülasyonlarının Araştırılması
11 2006 2095 1486 2104 24AT1002107 2107* SI CCD B,V,R,I,C Muhammet Emir KENGER Çift yıldız sistemlerindeki olası ötegezegenlerin yörüngeleri
12 2095 1799 1995 2104 24AT1002108 2108* SI CCD B,V,R,I,C,g',r',i',z' Evrim KIRAN Olası çoklu yıldız sistemlerinin hassas fotometrik gözlemleri  
13 1995 1396 2006 2104
14 1995 1396 2006 2049 TOPLAM:  13 Proje (9 Devam, 4 Yeni)
15 2049 2006 2006 2049
16 2095 1995 2049 1995 D Dinamik Nesneli Proje
17 1799 1995 2006 1995
18 2049 2107 1995 1995 FG Fırsat Gözlemi
19 2045 2049 1995 1995
20 2049 1799 1799 1995 TZ Teknik Zaman
21 2107 2049 TZ 2107
22 2108 2006 TZ 1874 * Yeni Proje
23 2108 2007 1874 TZ
24 TZ TZ 1799 TZ C "Clear" Filtre
25 TZ 1874 1799 1799
26 2095 1799 2006 1799 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
27 2095 1799 2006 1799
28 2045 TZ 1396 1799 u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
29 1486 2006 2007 2049
30   2006 2104 2049 OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
31   2007   2095
ND 1.0, ND 2.0 Nötral Yoğunluk Filtreleri
   Yeniay
   İlk/son dördün
   Dolunay