T100 TELESKOBU 2020C DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
EKİM KASIM ARALIK OCAK  Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü  Gözlem Projesi Başlığı
1 1474 TZ TZ TZ 15CT100-915 1750 SI CCD V,R Hasan ESENOĞLU GAIA nesnelerinden kataklismik değişenlerin zaman çözümlü gözlemleri
2 1471 1471 TZ TZ 18AT100-1300 1751 SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
3 1739 1471 1419 1471 18BT100-1333 1747 SI CCD C,V,R İlham NASIROĞLU Kısa Periyotlu Örten Çift Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile 3. Cisim Araştırılması
4 915 1739 1333 1739 18CT100-1396 1746 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş açık kümelerin CCD UBVRI gözlemleri - III
5 1748 1739 1419 1657 18CT100-1419 1745 SI CCD B,V,R,I Derya SÜRGİT Seçilmiş Algol türü çift sistemlerin fotometrik analizi
6 1743 1419 1333 1694 19AT100-1471 1749 SI CCD C,V,R,I,g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK Zamanlama yöntemiyle ötegezegen keşfi
7 1471 1694 1419 1300 19AT100-1474 1752 SI CCD B,V,R,I,g',r',i',z' Mesut YILMAZ TESS ötegezegen adaylarının geçiş gözlemleri ile fotometrik takibi
8 1474 1300 1474 1486 19AT100-1486 1737 SI CCD B,V,R,I Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
9 1471 1300 1753 1486 19CT100-1592 1744 SI CCD R,SII,Ha Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm Gözlemleri
10 TZ 1474 1753 1742 20AT100-1657 1736 SI CCD U,B,V,R,I Gökhan YÜCEL Bazı ikiz çift yıldız adayı sistemlerin tayf türlerinin belirlenmesi
11 TZ 1419 1592 1657 20BT100-1694 1754 SI CCD R Arif SOLMAZ Yıldız aktivitesinin geçiş yapan gezegenlere etkisi
12 1486 1592 1748 1743 20CT100-1739 1739* SI CCD U,B,V,R,I Şivan DURAN Makine Öğrenmesiyle Keşfedilmiş Açık Küme Adaylarının CCD BVRI Gözlemleri
13 1753 1396 1742 1753 20CT100-1742 1742* SI CCD U,B,V,R,I Hüseyin ER Geçiş Gösteren Ötegezegenlerin Gözlemleri ve Geçiş Zaman Değişimlerin Araştırılması 
14 1592 1396 1396 1396 20CT100-1743 1743* SI CCD B,V,R,I Murat KAPLAN Hungaria asteroit ailesinin fotometrik incelenmesi
15 1396 1396 1396 1396 20CT100-1748 1748* SI CCD C İlham NASIROĞLU Yeni tespit edilen CV adayı Gaia nesnelerinin fotometrik gözlemleri
16 1333 1592 1743 1300 20CT100-1753 1753* SI CCD U,B,V,R,I Efecan TUNÇ Oymak Sınırlarındaki Bazı Açık Kümelerin Fotometrik Gözlemleri  
17 1592 1592 1657 1471
18 1592 1743 1657 1753 TOPLAM:  16 Proje (11 Devam,  5 Yeni)
19 1753 1743 1742 1474 FG Fırsat Gözlemi
20 1742 1486 1748 1743
21 1753 1486 1300 1474 TZ Teknik Zaman
22 1753 1486 1419 1300
23 1333 1474 1694 1300 * Yeni Proje
24 1739 1471 1748 1486
25 1471 1471 1471 1743 C "Clear" Filtre
26 1419 1419 1486 TZ
27 915 1748 1474 915 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
28 TZ 1748 1739 915
29 1471 1739 915 1739 u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
30 1471 1739 1419 1739
31 TZ TZ TZ OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
 
   Yeniay
 
   İlk/son dördün