T100 TELESKOBU 2020A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS  Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü  Gözlem Projesi Başlığı
1 1474 1474 1422 1474 14BT100-648 1652 SI CCD U,B,V,R Murat KAPLAN Rotational properties of Baptistina asteroid family
2 1471 1474 1657 1471 17AT100-1157 (FG) 1649 SI CCD R,I M. De Pasquale Kütleçekimsel dalgaların elektromanyetik karşılığı olarak Kilonova’lar 
3 1474 1474 1474 1471 18AT100-1300 1667 SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
4 1669 1486 1471 1486 18AT100-1310 1651 SI CCD B,V,R,I Anatoliy IVANTSOV PHA yörüngelerinin Dünya ile olan yakın karşılaşmalarında analizi
5 1669 1486 1474 TZ 18CT100-1419 1654 SI CCD B,V,R,I Derya SÜRGİT Seçilmiş Algol türü çift sistemlerin fotometrik analizi
6 1486 1486 1300 1310 18CT100-1422 1660 SI CCD U,B,V,R,I Dolunay KOÇAK Galaktik Açık ve Küresel kümelerdeki Çift Yıldızlar 
7 1486 1471 1300 1310 19AT100-1471 1663 SI CCD C,V,R,I,g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK Zamanlama yöntemiyle ötegezegen keşfi
8 1486 1486 1300 TZ 19AT100-1474 1656 SI CCD B,V,R,I,g',r',i',z' Mesut YILMAZ TESS ötegezegen adaylarının geçiş gözlemleri ile fotometrik takibi
9 1300 1300 1300 TZ 19AT100-1482 1653 SI CCD U,B,V,R,I Yücel KILIÇ TUG-H18 Yer’e Yakın Asteroitlerin mutlak parlaklık taraması
10 1300 1300 TZ TZ 19AT100-1486 1646 SI CCD B,V,R,I Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
11 1474 1669 TZ 1310 19CT100-1592 1666 SI CCD R,SII,Ha Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm Gözlemleri
12 TZ TZ TZ 1310 19CT100-1600 1655 SI CCD B,V,R,I Orhan ERECE Seçilmiş Karin Ailesi Asteroidlerinin Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması
13 TZ TZ 1669 1486 20AT100-1657 1657* SI CCD U,B,V,R,I Gökhan YÜCEL Bazı ikiz çift yıldız adayı sistemlerin tayf türlerinin belirlenmesi
14 1310 1419 1669 1422 20AT100-1669 1669* SI CCD u',g',r' Hande GÜRSOYTRAK Kimyasal Peküler Yıldızların Fotometrik İncelemesi
15 1310 1471 1471 1474                      
16 1474 1657 1592 1592 TOPLAM:  14 Proje (12 Devam,  2 Yeni)
17 1471 1600 1657 1592 FG Fırsat Gözlemi
18 1422 1471 1474 1419
19 1657 1419 1422 1471   TZ Teknik Zaman
20 1600 1419 1422 1471  
21 1657 1474 1657 1482   * Yeni Proje
22 1592 1657 648 1600
23 1592 1422 648 1482 C "Clear" Filtre
24 1422 1474 1482 1422
25 1422 648 1482 648 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
26 1422 648 1600 648
27 1419 1482 1600 1422 u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
28 1600 1482 1474 1486
29 1486 1482 1474 1486 OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
30 1592 1471 1486
31 1592 1474
 
   Yeniay
 
   İlk/son dördün
   Dolunay