T60 TELESKOBU 2021A DÖNEMİ (Şubat-Mayıs) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
18BT60-1322 1788 Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA Nesnelerinin Fotometrik Gözlemleri-II
18BT60-1327 1803 Evrim KIRAN Uzun Dönemli Erken Tür Çift Sistemlerin Çok Renk Fotometrik Gözlemleri
19BT60-1495 1778 Melis YARDIMCI Seçilen Simbiyotik Yıldızların Uzun Dönemli Işık Değişimleri
19BT60-1505 1782 Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
* Yeni Proje
TOPLAM: 4 Proje (0 Yeni, 4 Devam)
NOT: 2020/2 no'lu AK Kararı ve 2020/3 no'lu YK Onayı ile T60 teleskobunun proje/gözlem dönemleri 4'er aylık olmuştur.