T60 TELESKOBU 2021B DÖNEMİ (Haziran-Eylül) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
18BT60-1322 1852 Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA Nesnelerinin Fotometrik Gözlemleri-II
18BT60-1324 1851 Neslihan ALAN Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işıkölçümü
18BT60-1327 1853 Evrim KIRAN Uzun Dönemli Erken Tür Çift Sistemlerin Çok Renk Fotometrik Gözlemleri
19BT60-1495 1847 Melis YARDIMCI Seçilen Simbiyotik Yıldızların Uzun Dönemli Işık Değişimleri
19BT60-1505 1827 Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
21BT60-1849 1849* Tuğba BOZTEPE NGC 5548 ve NGC 5635 Aktif Gökada Çekirdeklerinin Fotometrik Gözlemleri
* Yeni Proje
TOPLAM: 6 Proje (1 Yeni, 5 Devam)