T60 TELESKOBU 2022B DÖNEMİ (Haziran - Eylül) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
18BT60-1322 1968 Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA Nesnelerinin Fotometrik Gözlemleri-II
19BT60-1495 1947 Melis YARDIMCI Seçilen Simbiyotik Yıldızların Uzun Dönemli Işık Değişimleri
19BT60-1505 1945 Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
21BT60-1849 1942 Tuğba BOZTEPE NGC 5548 ve NGC 5635 Aktif Gökada Çekirdeklerinin Fotometrik Gözlemleri
22AT60-1903 1965 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının fotometrik incelenmesi ve analizi 
22AT60-1907 1951 Aykut ÖZDÖNMEZ BL Lac tipi galaksilerin akı değişimlerinin frekansa ve zamana bağlılığı
22BT60-1962 1962* Sunil CHANDRA Yüksek Frekanslı Blazar Mrk501 Sisteminin Fotometrik Gözlemleri
* Yeni Proje
TOPLAM: 7 Proje (1 Yeni, 6 Devam)