T60 TELESKOBU 2023C DÖNEMİ (Ekim - Ocak) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
18BT60-1322   D 2057 Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA Nesnelerinin Fotometrik Gözlemleri-II
19BT60-1495 2085 Melis YARDIMCI Seçilen Simbiyotik Yıldızların Uzun Dönemli Işık Değişimleri
19BT60-1505 2053 Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
22AT60-1903 2056 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının fotometrik incelenmesi ve analizi 
22AT60-1907 2054 Aykut ÖZDÖNMEZ BL Lac tipi galaksilerin akı değişimlerinin frekansa ve zamana bağlılığı
                 
D Dinamik Nesneli Proje
* Yeni Proje
TOPLAM: 5 Proje (5 Devam)