T100 TELESKOBU 2022A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS  Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü  Gözlem Projesi Başlığı    
1 1396 1753 1333 1874 18AT100-1300 1911 SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
2 1396 1884 1486 1743 18BT100-1333 1910 SI CCD C,V,R İlham NASIROĞLU Kısa Periyotlu Örten Çift Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile 3. Cisim Araştırılması
3 1592 1486 1743 1743 18CT100-1396 1915 SI CCD U,B,V,R,I Tansel AK Seçilmiş açık kümelerin CCD UBVRI gözlemleri - III
4 1333 1333 1743 1850 19AT100-1486 1897 SI CCD B,V,R,I Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
5 1592 1396 1753 1850 19CT100-1592 1913 SI CCD R,SII,Ha Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm Gözlemleri
6 1592 1396 1884 1333 20CT100-1739 1917 SI CCD U,B,V,R,I Şivan DURAN Makine Öğrenmesiyle Keşfedilmiş Açık Küme Adaylarının CCD BVRI Gözlemleri
7 1592 1743 1300 1333 20CT100-1743 1908 SI CCD B,V,R,I Murat KAPLAN Hungaria asteroit ailesinin fotometrik incelenmesi
8 1743 1799 1874 1743 20CT100-1753 1921 SI CCD U,B,V,R,I Efecan TUNÇ Oymak Sınırlarındaki Bazı Açık Kümelerin Fotometrik Gözlemleri
9 1874 1799 1894 1884 21AT100-1799 1912 SI CCD C Hasan ESENOĞLU GAIA Nesnelerinden Kataklismik Değişenlerin Zaman Çözümlü Gözlemleri - II
10 1799 1300 1743 1799 21BT100-1850 1904 SI CCD U,B,V,R Tuğba BOZTEPE NGC 5548 Aktif Gökada Çekirdeği’nin Fotometrik Gözlemi 
11 1799 1300 1884 1884 21CT100-1874 1901 SI CCD U,B,V,R,I Hüseyin ER Yıldız-Gezegen Sistemlerinde Geçiş Zamanı Değişiminin Araştırılması
12 1894 1894 1919 1919 21CT100-1884 1918 SI CCD C, g',r',i',z' Sacit ÖZDEMİR GEO Yörüngedeki Seçilmiş Bazı Uyduların Yer Tabanlı Paralaktik Gözlemleri ile Uzaklıklarının Belirlenmesi
13 1894 1884 TZ 1300 21CT100-1894 1902 SI CCD U,B,V,R,I, ND 1.0, ND 2.0 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının fotometrik incelenmesi ve analizi
14 1894 1884 1300 TZ 22AT100-1919 1919* SI CCD C,V,R,I,g' Selçuk YALÇINKAYA Zamanlama Yöntemiyle Bilinen Gezegenlerin Kütlelerinin Belirlenmesi ve Yörünge Dönemlerindeki Anomalilerinin Araştırılması
15 TZ 1894 TZ TZ                    
16 TZ 1894 TZ TZ TOPLAM:  14 Proje (13 Devam,  1 Yeni)
17 TZ 1894 1300 TZ FG Fırsat Gözlemi
18 1300 1300 1919 TZ
19 TZ 1919 TZ TZ TZ Teknik Zaman
20 1894 TZ 1300 1300
21 1919 TZ 1919 1300 * Yeni Proje
22 1894 1874 1919 1874
23 1799 1300 1850 1753 C "Clear" Filtre
24 1799 1300 1850 1486
25 1333 1333 1486 1753 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
26 1396 1333 1486 1396
27 1396 1874 1799 1396 u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
28 1486 1486 1874 1333
29 1486 1333 1894 OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
30 1486 1753 1739
31 1874 1739 ND 1.0, ND 2.0 Nötral Yoğunluk Filtreleri
 
   Yeniay
   İlk/son dördün
   Dolunay