T60 TELESKOBU 2022A DÖNEMİ (Şubat - Mayıs) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
18BT60-1322 1914 Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA Nesnelerinin Fotometrik Gözlemleri-II
18BT60-1327 1920 Evrim KIRAN Uzun Dönemli Erken Tür Çift Sistemlerin Çok Renk Fotometrik Gözlemleri
19BT60-1495 1896 Melis YARDIMCI Seçilen Simbiyotik Yıldızların Uzun Dönemli Işık Değişimleri
19BT60-1505 1899 Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
21BT60-1849 1906 Tuğba BOZTEPE NGC 5548 ve NGC 5635 Aktif Gökada Çekirdeklerinin Fotometrik Gözlemleri
22AT60-1903 1903* Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının fotometrik incelenmesi ve analizi 
22AT60-1907 1907* Aykut ÖZDÖNMEZ BL Lac tipi galaksilerin akı değişimlerinin frekansa ve zamana bağlılığı
* Yeni Proje
TOPLAM: 7 Proje (2 Yeni, 5 Devam)