T60 TELESKOBU 2022C DÖNEMİ (Ekim - Ocak) KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ
Proje No   Başvuru No Yürütücü Gözlem Projesi Başlığı
18BT60-1322   D 1999 Hasan ESENOĞLU Parlak GAIA Nesnelerinin Fotometrik Gözlemleri-II
19BT60-1495 2001 Melis YARDIMCI Seçilen Simbiyotik Yıldızların Uzun Dönemli Işık Değişimleri
19BT60-1505 1997 Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
22AT60-1903 2000 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının fotometrik incelenmesi ve analizi 
22AT60-1907 1998 Aykut ÖZDÖNMEZ BL Lac tipi galaksilerin akı değişimlerinin frekansa ve zamana bağlılığı
D Dinamik Nesneli Proje
* Yeni Proje
TOPLAM: 5 Proje (0 Yeni, 5 Devam)