T100 TELESKOBU 2023A DÖNEMİ KABUL EDİLEN GÖZLEM PROJELERİ ve ZAMAN TAHSİSİ
 
ŞUBAT MART NİSAN MAYIS  Proje No Başvuru No Odak Düzlemi Filtre  Yürütücü  Gözlem Projesi Başlığı    
1 2006 2006 1300 2006 18AT100-1300 2003 SI CCD V,R Mehmet TANRIVER Kısa dönemli ötegezegenlerin geçiş gözlemlerinin fotometrik incelenmesi ve analizi
2 2006 1300 TZ 2006 18BT100-1333 2012 SI CCD C,V,R İlham NASIROĞLU Kısa Periyotlu Örten Çift Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile 3. Cisim Araştırılması
3 1894 1799 2006 2007 19AT100-1486 2005 SI CCD B,V,R,I Ergün EGE Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri
4 1958 2006 1874 1958 19CT100-1592 2011 SI CCD R,SII,Ha Hicran BAKIŞ Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm Gözlemleri
5 TZ TZ 1300 TZ 20CT100-1743 D 2008 SI CCD B,V,R,I Murat KAPLAN Hungaria asteroit ailesinin fotometrik incelenmesi
6 1874 1300 1799 TZ 21AT100-1799 D 2014 SI CCD C Hasan ESENOĞLU GAIA Nesnelerinden Kataklismik Değişenlerin Zaman Çözümlü Gözlemleri - II
7 2006 1894 TZ TZ 21CT100-1874 2002 SI CCD U,B,V,R,I Hüseyin ER Yıldız-Gezegen Sistemlerinde Geçiş Zamanı Değişiminin Araştırılması
8 1799 1894 1300 TZ 21CT100-1894 2010 SI CCD U,B,V,R,I, ND 1.0, ND 2.0 Mehmet TANRIVER Sıcak bileşenli çift yıldız rüzgarlarının fotometrik incelenmesi ve analizi
9 1799 1799 2007 1799 22BT100-1958 2013 SI CCD U,B,V,R,I,C,u',g',r',i',z' Özgür BAŞTÜRK TESS Ötegezegen Geçişi Takip Gözlemleri
10 1799 1300 1300 1799 22BT100-1961 2015 SI CCD U,B,V,R,I,u',g',r',i',z' Eylül DEMİR Ortak Zarf Sonrası Çift Yıldızların Etrafında Zamanlama Yöntemiyle Gezegen Araştırması
11 1894 1958 1300 1961 23AT100-2006 2006* SI CCD B,V,R,I Volkan KARAKULAK BL Lac tipi galaksilerin akı değişimlerinin frekansa ve zamana bağlılığı
12 1894 1300 1874 1961 23AT100-2007 2007* SI CCD U,B,V,R,I Nazlı KARAMAN Bazı Geçiş gösteren ötegezegenlerin geçiş gözlemleri ve geçiş minimum zamanlarının tespiti
13 1743 2006 1799 1958 23AT100-2009 2009* SI CCD U,B,V,R,I Muhammet Emir KENGER Seçilen blazar alanlarındaki karşılaştırma yıldızlarının UBVRI fotometrisi
14 1958 2006 1743 1333
15 2006 1799 1743 1961 TOPLAM:  13 Proje (10 Devam,  3 Yeni)
16 1333 1486 1961 2007 FG Fırsat Gözlemi
17 1333 1486 1486 1486
18 1486 1300 1961 1486 TZ Teknik Zaman
19 1486 1486 2009 1486
20 1592 1486 1486 1592 * Yeni Proje
21 1592 1743 1958 1592
22 1743 1743 1300 1743 C "Clear" Filtre
23 1743 2009 2009 2006
24 2009 1958 1333 1743 U,B,V,R,I Bessel Filtreleri
25 1333 1894 1333 2009
26 1958 1333 1333 1333 u',g',r',i',z' SDSS Filtreleri
27 2009 1333 1961 1743
28 2009 2006 1958 1592 OII, CaII K, SII, Ha       Dar Band Filtreler
29 2009 1300 2007
30 2009 1958 1592 ND 1.0, ND 2.0 Nötral Yoğunluk Filtreleri
31 1874 1799
 
   Yeniay
   İlk/son dördün
   Dolunay