Seçilmiş Blazar'ların kısa-orta vadeli değişim tespitleri amaçlı CCD BVRI gözlemleri

Özet: 
Seçilmiş Blazar'ların Kısa-Orta Vadeli Değişim Tespitleri Amaçlı CCD BVRI Gözlemleri - ÖZET- Bazı galaksiler merkezlerinde bolometrik parlaklığı 10^41-10^48 erg s^-1 aralığında değişen çok parlak küçük bölge barındırmaktadır (Woo ve Urry, 2002) ve bu parlak bölge Aktif Galaksi Çekirdeği (AGÇ) olarak adlandırılmaktadır (Beckmann ve Shrader, 2012). AGÇ’lerin böylesine parlak ışınımlarının nedeni, (muhtemelen dönen) süper kütleli karadelik (SKKD) üzerine aktif olarak yığılmaya devam eden madde olarak gösterilmektedir. AGÇ’lerdeki SKKD kütlesi 10^6 ile 10^10 arasında değişmektedir. Merkezdeki bu SKKD etrafını optik olarak kalın, geometrik olarak ince bir yığılma diski (YD) çevrelemektedir. YD elektromanyetik tayfın optik, UV ve yumuşak X-ışınları bölgesinde ışınım göstermektedir. Blazarlar elektromanyetik tayfın hemen her bölgesinde değişim gösteren yapılardır ((Plotkin ve diğ., 2008)). Bu değişim bir kaç dakika ile yıl mertebesi arasında olabilir. Bu değişim dakika/saat mertebesinde ise güniçi değişim (ya da mikrodeğişim) olarak sınıflandırılır, günler/ay mertebesinde ise kısa dönemli değişim olarak sınıflandırılır ve 1 kadiri geçebilen değişimler gözlenebilir, aylar/yıl mertebesinde ise uzun dönemli değişim olarak sınıflandırılır ve bazı durumlarda bu değişim 5 kadire kadar çıkabilir. AGÇ’ler elektromanyetik tayfın neredeyse tamamında gözlenebilen cisimlerdir ve farklı bölgelerdeki ışınımların kaynakları farklı mekanizmalardır. AGÇ’lerin astrofiziksel süreçleri, ışınım mekanizmaları, geometrik yapılarının anlaşılması için bu cisimlerin eş zamanlı, çok dalgaboylu ve uzun süreli olarak gözlemlerinin yapılması büyük önemli taşımaktadır. Bu nedenle değişik bilim grupları gözlem kampanyaları düzenleyerek bu çalışmalara katkıda bulunmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmamızda uluslararası işbirliği çerçevesinde, seçilen AGÇ’lerin gözlemlerini yaparak ortak bir çalışma yürütmeyi hedeflemekteyiz.
-A +A