Kütleçekimsel dalgaların elektromanyetik karşılığı olarak Kilonova’lar

Özet: 
Astronomideki bir sonraki büyük keşif bir kütleçekimsel dalga (KD) kaynağının elektromanyetik (EM) bileşeninin bulunması olacaktır. Kompakt cisimlerin birleşmesi olayları KD teleskopları için ana hedeflerdir ve bu olaylardan açığa çıkacak atımların r-elementlerinin bozunması sebebiyle hızlıca evrilen izotropik optik/yakın kızılötesi ışınım üretmesi beklenmektedir. Bu tip birleşim olaylarının parlak galaksilere yakın bölgelerde olması beklenmektedir. Bu proje ile T100 teleskobu ile herhangi bir KD olayının konum hatası bölgesi içinde kalacak 40 galaksinin gözlemi ve böylece EM bileşeninin belirlenmesini istiyoruz. TUG böylesine hızlıca çevrilebilecek başka bir teleskobun bulunmadığı bir coğrafi bölgede bulunmaktadır. Birleşim olaylarının EM bileşenleri bize bu işlemin nasıl oluştuğu ve oluştukları çevre hakkında çok önemli bilgiler sunabilirler. Bu sebeple, KD teleskopları ile keşfedilecek bu olayların EM bileşenlerinin bulunması Evrendeki bu şiddetli olayların doğasının anlaşılması noktasında çok önemli bilgiler sunabilir.
-A +A