Uzun Dönemli Erken Tür Çift Sistemlerin Çok Renk Fotometrik Gözlemleri

Özet: 
Bu gözlem projesi, seçilen uzun dönemli erken tür çift sistemlerin fotometrik gözlemlerle incelenmesi üzerinedir. Proje kapsamında fotometrik gözlemlerinin yapılması düşünülen yıldızların, Akdeniz Üniversitesi’nin UBT-60 teleskobuna bağlı tayfçekeri ile tayf gözlemleri yapılmaktadır. Uzun dönemli çift sistemlerin bazıları için literatürde tarama yöntemleri ile elde edilen tek renk ışık eğrilerine ya da minimum zamanı gözlemlerine ulaşılabilmektedir. Ancak bu sistemlerin uzun gözlem zamanlarında alınan çok renk fotometrik gözlemleri ya azdır ya da ulaşılamamaktadır. T60 teleskobu ile yapılması planlanan çok renk gözlemleri ile çift sistemlerin farklı renklerdeki ışık eğrileri oluşturulacaktır. UBT-60 tayf gözlemleri ile bulduğumuz yörünge parametreleri kullanılarak bu ışık eğrileri çözülecektir. Bu çözümlerle sistemlerin fiziksel parametrelerinin elde edilmesi ve fotometrik yöntemlerle uzaklıkların belirlenmesi hedeflenmektedir.
-A +A