T60 Teleskobu Standart Yıldız Gözlem Sonuçları

9 Kasım 2021 gecesi T60 teleskobuyla yapılan standart yıldız gözlemleri sonucunda Andor iKon-L963 CCD ve OPTEC Bessell UBVRI filtreleri için standart sisteme dönüşüm katsayıları ve gecelik atmosferik sönükleştirme katsayıları elde edilmiştir. Katsayılara ulaşmak için tıklayınız. Katsayıları içeren dosyaya ayrıca https://tug.tubitak.gov.tr/tr/teleskoplar/t60-odak-duzlemi-aletleri adresinden de erişilebilir.

22.11.2021
-A +A