Proje Başvuru Kuralları

2007 yılında TUG Bakırlıtepe Tesisleri'nin Misafirhane Ek Bina inşaatının tamamlanmasından sonra; 2008 yılında da genel bakım ve onarım çalışmaları başarıyla tamamlanmış ve 2009 yılında da T60 ve T100 teleskoplarının kurulumları tamamlanmıştır. TUG Bakırlıtepe Tesisleri bilimsel çalışma ve gözlem yapma ile ilgili ulaşılabilecek üst düzey olanaklara çok yaklaşmıştır. Gözlem projesi hazırlayacak ve bu doğrultuda gözlem yapacak araştırmacılarımıza hatırlatmak isteriz ki; gözlemlere tahsis edilen zaman, sınama-yanılma ve gözlem tecrübesi kazanmak için değildir. Tersine, gözlemler için yapılan bunca masraf ve harcanan emek bilim üretmek içindir. TUG Akademik Kurulunun, bundan böyle ayrılan gözlem zamanları konusunda daha hassas davranacaktır. 

Proje başvuruları TUG teleskoplarının büyüklüklerine ve web sayfasında ilgili teleskop bölümünde verilen teknik özelliklere uygun şekilde hazırlanmalı, sonunda bilimsel katkı ve saygın bir makale ile neticelenen çalışmalar hedeflenmelidir. 

Gözlem projesi hazırlayanlardan sadece bu gözlem dönemini değil bütüncül düşünmeleri, projelerini tam ve eksiksiz hazırlamaları, gözlem günü gereksinimini doğru tahmin etmeleri beklenmektedir. Eğer proje bir dönemden fazla gözlem gerektiriyor ise bu belirtilmelidir. 

Proje hazırlayanlara başarılar dileriz. 

TUG Teleskopları Proje Başvuru Dönemleri ve Akademik Kurul Toplantılarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

GÖZLEM VERİLERİ ve ARŞİV 

TUG teleskoplarında yürütülen gözlem projelerinden elde edilen verilerin hak sahipleri TUG ve belirli bir süre için ilgili proje yürütücüsüdür. Veri, projenin gözlemleri resmi olarak bittikten 2 yıl sonra diğer araştırıcıların serbest kullanımına açılır (Bkz. TUG TELESKOPLARI İÇİN GÖZLEM PROJESİ BAŞVURUSU ve SÜREÇ İŞLETİM İLKELERİ, Madde 15.).

Araştırmacıların kullanımı için serbest bırakılan bir veri setinin TUG'dan talep edilmesi halinde TUG Akademik Kurulu kararı (2016/10) ve Yönetim Kurulu onayı (2016/12) doğrultusunda aşağıdaki kurallar çerçevesinde değerlendirilir: 

  • Veri isteği TUG Müdürlüğü'ne resmi olarak yapılmalıdır. 
  • TUG tarafından sağlanan serbest veri sadece ilgili araştırmacı ve talebinde belirteceği araştırmacı grubu tarafından kullanılabilir, grup dışında üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. 
  • TUG verisinden yapılan yayınlarda TUG'a teşekkür edilmeli ve bu yayınlar TUG'a bildirilmelidir.

- RTT150 Teleskobu Destekli Yayınlar:

"We thank to TUBITAK for a partial support in using RTT150 (Russian-Turkish 1.5-m telescope in Antalya) with project number <TUG proje no>."

veya TUG yanında baska destek kurumları varsa;

"We thank to TUBITAK, IKI and KSU for partial supports in using RTT150 (Russian- Turkish 1.5-m telescope in Antalya) with project number <TUG proje no>."

- T40/YT40/T60/T100 Teleskobu Destekli Yayınlar:

"We thank to TUBITAK for a partial support in using <T40/YT40/T60/T100> telescope with project number <TUG proje no>."

- ROTSEIIId Teleskobu Destekli Yayınlar:

"We thank to TUBITAK and ROTSE Collaboration for a partial support in using ROTSEIIId telescope with project number <TUG proje no>." 

  • Veri isteği sırasında, verilerden yararlanılarak yapılması düşünülen çalışmanın kapsamına ve amacına yer verilmelidir. İstenen veri türü (tayf, fotometrik, kalibrasyon, bölge, asmosferik vb) ayrıntılı belirtilmelidir. 
  • Serbest TUG verisi, talep gelmesi halinde birden fazla araştırmacıya verilebilir. 
  • Veri isteği yapıldıktan sonra araştırıcıya sağlanma süreci istenen veri hacmine ve TUG'un veri arşiv olanaklarına bağlı olarak işler. İstenen veri CD, DVD vb. ortamların depolama kapasitesi üzerinde ise talep eden araştırmacı depolama ortamını (USB bellek, hard disk vb) TUG'a sağlamak zorundadır.
-A +A