RTT150 Teleskobu 2010A Dönemi (Ocak - Haziran) Proje Bilgileri

Başvuru Sıra No: RTT150-10A (483), Proje No: 10ARTT150-483-0 

Ömür Çakırlı 

Küçük Kütleli Yıldızlarda Manyetik Aktivite ile Metal Bolluğu ve Yarıçap Arasındaki İlişki. 

Proje yürütücüsü özetin yayınlanmasına izin vermemiştir.


Başvuru Sıra No: RTT150-10A (484), Proje No: 10ARTT150-484-3 

Serdar Evren, Esin Sipahi, Hasan Ali Dal, Orkun Özdarcan 

EPSILON AURIGAE'nin Tayfsal Değişimlerinin Araştırılması. 

Proje yürütücüsü özetin yayınlanmasına izin vermemiştir.


Başvuru Sıra No: RTT150-10A (485), Proje No: 10ARTT150-485-0 

Can Battal Kılınç, Ömür Çakırlı, Alper K. Ateş 

Seçilmiş Gökadalarda Etkinlik Analizi ve Merkezi Kütle Tespiti. 

Proje yürütücüsü özetin yayınlanmasına izin vermemiştir.


Başvuru Sıra No: RTT150-10A (486), Proje No: 09ARTT150-486-2 

Cahit Yeşilyaprak, Mustafa Helvacı, Sinan Kaan Yerli, Nazım Aksaker, Bülent Güçsav, Deniz Çoker, Emre Aydın, Baha Dinçel, Nezihe Uzun, Elanur Dikicioğlu. 

KU And'ın Tayfsal incelenmesi. 

Bu Mira türü bir değien olan KU And, M10 tayf türünden dev bir yıldızdır. Bilinen V parlaklık değeri ~9 kadir olarak verilmiş olmasına rağmen; değişim genliği, bu projeyi veren ekibin daha önce ROTSEIIId'ye verdiği bir grup SR ve Mira türü yıldızların uzun dönemli gözlemlerine ve periyot tespitine dayanan gözlem projesinden, R bandında ~9-14 kadir olarak, ilk kez belirlenmiştir. Kesin olmamakla beraber, daha onceki birkaç kırmızı ötesi çalışmadan belirlenmiş yaklaşık periyodu 750 gün olarak verilmesine rağmen, en kesin periyot tespiti çalışması ROTSEIIId gözlemlerinden elde edilmektedir (gözlemleri halen sürmekte ve 2009 yılı sonunda tamamlanacaktır). Işık eğrisi ve periyot gibi fotometrik yöntemle elde edilen bilgiler yanında; büyük oranda kütle kaybı gösteren bu tür yıldızların tayfsal çalışmalarından çok daha fazla bilgi (radyal hız, metal bolluğu, tayf türü, kütle kaybı oranı gibi) sağlanabilmektedir. Bu amaçla, ROTSEIIId gözlemlerinden, uzun süreli gözlenmiş ve uzun dönemli (periyotlu) olduğu tespit edilmiş ve flitresiz de olsa ışık eğrisi tamamlanmış KU And yıldızının, özellikle tayfsal özelliklerinin belirlenmesi için TFOSC ile (G7, G8 Grism ve Echelle: G9+G11 ile) tayfları alınması planlanmaktadır. Bu gözlemlerin sonucunda, özellikle renk ve kütle kaybı hakkında bilgi taşıyan TiO ve SiO bantlarının ölçümleri ayrıntılı olarak yapılabilecektir


Başvuru Sıra No: RTT150-10A (489), Proje No: 10ARTT150-489-0 

Nazım Aksaker, Sinan Kaan Yerli, Baha Dinçel, Nezihe Uzun, Ümit Kızıloğlu, Yaşar Yıldıran, Elanur Dikicioğlu, Erdem Sakar. 

Kuzey Yarıküredeki Seçilmiş Gezegenimsi Bulutsuların TFOSC ile Tayfsal Gözlemleri. 

Bu araştırmada, kuzey yarıkürede bulunan seçilmiş gezegenimsi bulutsuların (Pne:Planetary Nebulae) salma çizgilerinin akı standartlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Güney yarıkürede tayfsal gözlemlerle salma çizgi akı standardı olarak belirlenen gezegenimsi bulutsular olmasına karşın şimdiye kadar kuzey yarıküre için detaylı olarak böyle bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada farklı gezegenimsi bulutsu kataloglarından Kuzey yarıkürede, 2 yay saniyesinden küçük çaptaki gezegenimsi bulutsuların tayfsal gözlemleri yapılarak, H-Alfa, H-Beta, HeI(A6678), [OIII], [NII] ve [SII] salma çizgilerinin akı değerleri ve radyal hızları belirlenecektir. Gezegenimsi bulutsuların belirtilen salma çizgilerini ölçebilmek için uygun kırıcılar (grism) ile en geniş yarıklar (slit) kullanılarak tayflar alınacaktır. Bu salma çizgilerinin çizgi genişlikleri ve oranlarının incelenmesi sıcaklık gibi fiziksel parametrelerin belirlenmesinde önemlidir. Ortalama 14 kadir civarında parlaklıklara sahip bu gezegenimsi bulutsulardan yüksek sinyal gürültü oranı (S/N>100) ile alınan salma tayfları incelenerek akı standartları değerleri belirlenecektir


Başvuru Sıra No: RTT150-10A (490), Proje No: 10ARTT150-490-0 

Ahmet Erdem, Fahri Aliçavuş, Faruk Soydugan. 

Seçilmiş Hipparcos Değişenlerinin Tayfsal Gözlemleri. 

Proje yürütücüsü özetin yayınlanmasına izin vermemiştir.


Başvuru Sıra No: RTT150-10A (492), Proje No: 10ARTT150-492-0 

Sinan Kaan Yerli, Aşkın Ankay, Ümit Kızıloğlu, Deniz Çoker, Emre Aydın, Baha Dinçel, Nezihe Uzun, Elanur Dikicioğlu, Erdem Sakar. 

Süpernova Kalıntıları İçinde Kaçan O/B yıldızlarının İncelenmesi. 

Bu projedeki amacımız öncelikle nispeten yakın Süpernova kalıntılarının merkez bölgelerini tayfsal olarak inceleyerek O ya da B tipi yıldızları belirlemek ve bu yıldızların radyal hız ölçümlerini yaparak içlerinden hangilerinin 'kaçan' yıldızlar olduklarını ortaya çıkarmaktır. Bu verilerle esasen Süpernova patlamalarının asimetrisinin yönü ve büyüklüğünün hangi fiziksel parametrelere bağlı olduğu, büyük kütleli yıldız içeren ikili sistemlerdeki kütle oranları ve böyle sistemlerde farklı tip nötron yıldızlarının oluşumu ve bunların uzay hızları konularında yeni bilgiler ortaya koymak mümkün olacaktır.


Başvuru Sıra No: RTT150-10A (493), Proje No: 10ARTT150-493-1 

Cafer İbanoğlu, Ömür Çakırlı, Ahmet Dervişoğlu. 

Klasik Algol Dizgelerinde Kimyasal Elementlerin Göreli Bolluklarının Tayini. 

Proje yürütücüsü özetin yayınlanmasına izin vermemiştir.


 

-A +A