1. Ulusal MOS Çalıştayı Düzenlendi

RTT150 teleskobu odak düzlemi alıcılarından olan TFOSC üzerinde çalışabilen Çoklu Nesne Tayfçekeri (MOS-Multi Object Spectrograph) maskesi TUG tarafından 2019 yılından itibaren gökbilimcilerin kullanımına sunulmuştur.

MOS maskesi sayesinde aynı görüntü alanı içerisine giren birden fazla gök cisminin eş zamanlı tayfının alınması mümkün olabilmektedir. Bu gözlemsel sistem yardımıyla alınan tayfların analiz adımlarının ilgili gökbilimcilere detaylı olarak anlatılması amacıyla, 20 Ekim 2020 ve 17 Aralık 2020 tarihlerinde “TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) 1. Ulusal MOS Çalıştayı” düzenlenmiştir.

20 Ekim 2020 tarihli ilk sunumda "Bir Boyutlu Tek Yarık Tayflarının Python Paketleri Kullanılarak İndirgenmesi Süreçleri" konusu, 17 Aralık 2020 tarihli ikinci sunumda ise "MOS Maske Hazırlanması, Gözlem Teknikleri ve İndirgemesi Süreçleri ve Bu Süreçler İçin Hazırlanmakta Olan Web Tabanlı Yazılım" konusu işlenmiştir.

1. Ulusal MOS Çalıştayı, ülkemizdeki pandemi dönemi nedeniyle çevrimçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya yurtiçinden ve yurtdışından 50'ye yakın araştırmacı (lisansüstü öğrenci, doktora sonrası araştırmacı ve öğretim üyesi) katılım sağlamıştır.

Çalıştay, 2019 yılında kaybettiğimiz değerli meslektaşımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Devlen adına ithaf edilmiştir.

TFOSC-MOS ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Çalıştay posterine ulaşmak için tıklayınız.

20 Ekim 2020 tarihli ilk sunum videosu için tıklayınız.

17 Aralık 2020 tarihli ikinci sunum videosu için tıklayınız.

 

Fotoğraflar

20.10.2020
-A +A